Now showing items 1-2 of 2

  • Rozměření signálů EKG s využitím fázorové transformace 

    Koupil, Michal
    Tato práce se zabývá rozměřením EKG signálů s využitím fázorové transformace. Tato metoda je v rámci automatického rozměřování EKG signálů poměrně nová a praxi zatím není příliš používána. V teoretické části práce je popsán ...
  • Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG 

    Richter, Zdeněk
    Tato práce pojednává o snímání EKG signálu a metodách jeho zpracování. Srovnává různé přístupy detekce QRS komplexu a popisuje některé z testovacích databází. Tato práce zpracovává realizaci detektoru QRS komplexu, založeného ...