Now showing items 1-3 of 3

 • Detection Of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block In Ecg Signals 

  Maršánová, Lucie; Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Automatic detection of P wave during the second-degree AV block is the main condition for automatic detection of this pathology. This work deals with developing of the algorithm for P wave detection. The algorithm is ...
 • Rozměření signálů EKG s využitím fázorové transformace 

  Koupil, Michal
  Tato práce se zabývá rozměřením EKG signálů s využitím fázorové transformace. Tato metoda je v rámci automatického rozměřování EKG signálů poměrně nová a praxi zatím není příliš používána. V teoretické části práce je popsán ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o snímání EKG signálu a metodách jeho zpracování. Srovnává různé přístupy detekce QRS komplexu a popisuje některé z testovacích databází. Tato práce zpracovává realizaci detektoru QRS komplexu, založeného ...