Now showing items 1-13 of 13

 • Akcelerace OVS s využitím akcelerační karty s FPGA 

  Vido, Matej
  Výkon virtuálneho prepínača Open vSwitch (OVS) je nedostatočný pre súčasné požiadavky na kapacitu liniek pre pripojenie serverov. Preto vznikajú snahy o akceleráciu OVS či už na úrovni softvéru, ale aj prenesením záťaže ...
 • Akcelerace virtuálního přepínače Open vSwitch 

  Vodák, David
  Virtuální přepínač je program, který slouží k přípojení virtuálních strojů k síti, a proto je velmi důležitou součástí virtualizace serveru. Nicméně virtuální přepínač spotřebovává značné množství výkonu serveru, na kterém ...
 • Analýza a extrakce položek z hlaviček paketů v FPGA 

  Selecký, Roman
  Zariadenia, ktoré sa zúčastňujú komunikácie prostredníctvom počítačových sietí, potrebujú spracovávať pakety a získavať informácie z hlavičiek protokolov. S nárastom počtu protokolov a častými zmienami v ich definíciách, ...
 • Flexibilní vyvažovač zátěže s využitím jazyka P4 

  Šesták, Jindřich
  V současnosti jsou servery internetových služeb většinou shlukovány do skupin, aby měly dostatečný výkon obsloužit dotazy klientů. Každý tento shluk potřebuje Vyvažovač zátěže, který pro každý dotaz vybere jeden ze serverů, ...
 • Mapování vyhledávacích tabulek z jazyka P4 do technologie FPGA 

  Kekely, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou mapovania vyhľadávacích tabuliek jazyka P4 do technológie FPGA. Cieľom práce bolo popísať kľúčové princípy, ktoré je potrebné pochopiť na vytvorenie návrhu samotného ...
 • Marketingový mix společnosti On Semiconductor a.s. 

  Majeriková, Ela
  Táto bakalárska práca sa venuje sa problematike marketingu na priemyselných trhoch v porovnaní z marketingom na trhoch spotrebiteľských. V teoretickej časti sa rozoberá teória marketingu a marketing na B2B trhoch, rozdiely ...
 • Ochrana před DoS útoky s využitím jazyka P4 

  Vojanec, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá přepracováním architektury existujícího zařízení pro ochranu před útoky typu DoS (Denial of Service, odepření služby) do prostředí vysokoúrovňového programovacího jazyka P4. Důvodem využití jazyka ...
 • Podpora kryptografických primitiv v jazyce P4 

  Cíbik, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti vysoko-rýchlostnej komunikácie, čo vedie k~použitie hardvérovvých akcelerátorov, v tomto prípade vysoko-rýchlostných sieťových kariet s FPGA čipom. Venuje sa ...
 • Stavové zpracování paketů v jazyce P4 

  Kohout, Pavel
  S rostoucími rychlostmi a komplexností počítačových sítí vznikají požadavky na vytváření výkonných zařízení, která jsou schopna provádět sběr statistik a měnit svoji funkcionalitu podle požadavků síťových administrátorů. ...
 • Systém pro monitorování síťových protokolů 

  Selecký, Roman
  Monitorovanie sietí je potrebné najmä pri diagnostike, riešení problémov, detekcii nežiadúcej prevádzky a podozrivého zapúzdrenia hlavičiek protokolov. Preto je cieľom tejto práce vytvoriť návrh a implementáciu systému pre ...
 • Vysokoúrovňová syntéza číslicových obvodů v oblasti síťových aplikací popsaných v jazyce P4 

  Panák, Petr
  Vysokoúrovňová syntéza se stala přívětivou metodou pro návrh digitálních obvodů. Její výhodou, oproti návrhu na behaviorální úrovni, je vyšší míra abstrakce a rychlejší verifikace. To zaručuje rychlejší návrh, jenž snižuje ...
 • Využití jazyka P4 k popisu akcelerovaného zařízení na ochranu před DoS útoky 

  Kuka, Mário
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom sieťového zariadenia na ochranu pred (D)DoS útokmi prostredníctvom vysoko úrovňového jazyka P4. Hlavnou úlohou je vytvorenie flexibilného zriadenia s využitím jazyka P4. To nám umožní ...
 • Vzdálená konfigurace P4 zařízení 

  Neruda, Jakub
  Administrace rozsáhlých sítí z centrálního uzlu nezávisle na API poskytovaných výrobci síťových prvků je dnes stále ještě nevyřešený problém. K její praktické realizaci velice přispěl koncept SDN, který byl implementován ...