Now showing items 1-2 of 2

  • Flexibilní vyvažovač zátěže s využitím jazyka P4 

    Šesták, Jindřich
    V současnosti jsou servery internetových služeb většinou shlukovány do skupin, aby měly dostatečný výkon obsloužit dotazy klientů. Každý tento shluk potřebuje Vyvažovač zátěže, který pro každý dotaz vybere jeden ze serverů, ...
  • Tvorba simulačních modelů jazyka P4 

    Bulička, Miroslav
    Sdružení CESNET vyvíjí nástroj umožňující spouštět P4 programy na programovatelném hradlovém poli. Tento nástroj se využívá při návrhu digitálního obvodu, který prochází procesem verifikace. Pro verifikaci je prozatím ...