Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza genomických dat s využitím algoritmu BLAST 

  Křížová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat s využitím algoritmu BLAST. V teoretické části popisuje genetické informace, jejich význam a strukturu. Dále zde naleznete popis algoritmu BLAST, Smith-Waterman a ...
 • FreeIPA - správa přístupu dle URI 

  Hellebrandt, Lukáš
  Cílem práce je navržení a implementace řízení přístupu na základě URI požadovaného zdroje. Pro implementaci bylo jako základ použito rozšíření Host Based Access Control v nástroji pro správu identit FreeIPA. Zároveň bylo ...
 • Implementace externích autentizačních modulů pro nginx 

  Kameníčková, Petra
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a vývoji autentizačních modulů pro webový server nginx, tak aby bylo možné aplikace a služby běžící na tomto serveru používat v rámci FreeIPA domény. V první části práce jsou vysvětleny ...
 • Implementation of NIS Backend for SSSD 

  Nykrýn, Lukáš
  Tato práce se v první části zabývá představením technologií a nástrojů pro centrální správu a přihlašování uživatelů v GNU/Linux. Ukazuje využití adresářových služeb v síťové infrastruktuře, konkrétně služby NIS a její ...
 • Návrh efektivního využití výukového systému 

  Liška, Jiří
  V této bakalářské práci jsou navrženy tři nové laboratorní úlohy s využitím systému TIMS. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na problematiku digitálních modulací, multiplexování a měření chyb při přenášení signálů pomocí ...
 • Podpora pro autentizaci pomocí otisků prstu 

  Bartoň, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je podpora pro autentizaci uživatele pomocí otisků prstů v pracovním prostředí KDE v operačním systému Linux. Popisuje základní  pojmy z počítačové bezpečnosti a možnosti prokázání identity. Věnuje ...
 • Pokročilé zarovnávání a určování genetické odlišnosti sekvencí DNA 

  Trněný, Ondřej
  Biologické sekvence se neustále vyvíjejí, dochází u nich k mutacím, delecím a inzercím. Z důvodu potřeby klasifikovat sekvence a stanovit míru jejich podobnosti byly vytvořeny metody pro jejich zarovnání jako jsou bodová ...
 • Přihlašování do OS UNIX pomocí čipových karet Mifare 

  Krempa, Peter
  Tato práce se zabývá využitím technologie bezkontaktních čipových karet při autentizaci v prostředí pracovní stanice s OS Linux. Shrnuje výhody a nedokonalosti této technologie a popisuje její další možné využití. V práci ...
 • Psychoakustický model lidského sluchu 

  Lepa, Ondřej
  Tato práce se zabývá lidským sluchem a psychoakustikou. Přesněji psychoakustickým modelem standardu MPEG podle normy ISO/IEC 13818-3, Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information ...
 • Shlukování proteinových sekvencí na základě podobnosti primární struktury 

  Jurásek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na shlukování proteinových sekvencí na základě podobnosti primárních struktur. Seznamuje s daty v podobě aminokyselin, které tvoří primární strukturu proteinů. Představuje základní algoritmy pro ...
 • Support for RADIUS Protocol in SSSD 

  Hujňák, Ondřej
  Moderní trendy ve správě uživatelů ve firemních prostředích směřují k centralizovaným řešením jako je LDAP či Active Directory. Ověřování uživatelů vůči těmto úložištím v Unix-like systémech je dostupné buď přes PAM moduly, ...
 • Unified Network Authentication for Linux 

  Zůna, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení pro jednotnou síťovou autentizaci pro operační systém Linux založeného na integraci systémových démonů WinBind a SSSD. Cílem je navrhnout takové řešení, které umožní ...
 • Více-faktorová autentizace ve webových aplikací pomocí PAM 

  Kapišinský, Marián
  Cieľom tejto práce je implementácia viacfaktorovej autentizácie vo webových aplikáciách pomocou PAM. Práca popisuje autentizáciu a jej moderné trendy, súvisiace technológie a ich nekompatibilitu, ako aj stav autentizácie ...