Now showing items 1-20 of 23

 • Automatický tarifikační systém telefonních hovorů 

  Kondler, Radim
  Diplomová práce se zabývá číslovacím plánem, telefonními ústřednami, tarifikací, návrhem tarifikačního systému a jeho možnými rozšířeními. V rámci číslovacích plánů se práce zabývá tvary národního a mezinárodního čísla, ...
 • Domácí telefonní ústředna pro VoIP 

  Bílek, Tomáš
  Práce se zabývá praktickým využitím VoIP technologie v kombinaci s opensource softwarovou pobočkovou ústřednou Asterisk v domácnosti. Podstatnou částí práce je popis funkce jednotlivých částí veřejné komutované telefonní ...
 • Implementace protokolu SIP v open Source PBX a jejich testování 

  Papež, Nikola
  Tato práce zkoumá a porovnává několik vybraných knihoven protokolu SIP, výkon, stabilitu, bezpečnost a vliv na jejich konfiguraci. Na začátku jsou stručně vyjmenovány hlavní funkce signalizačního protokolu. Následují ...
 • Implementace služby provisioning v Open source PBX Asterisk 

  Král, Jan
  Bakalářská práce „Implementace služby provisioning v Open source PBX Asterisk“ se v teoretické části věnuje obecnému popisu služby provisioning a možnostem její implementace do PBX Asterisk z hlediska samotné ústředny a ...
 • Metody zabezpečení IP PBX proti útokům a testování odolnosti 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia PBX ústrední Asterisk, FreeSwitch a Yate v LTS verziách. V práci boli vykonané dva typy útokov, a to útok na dostupnosť služby a útok na ukončenie relácie medzi ...
 • Metody zajištění IP PBX proti útokům 

  Hynek, Luboš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ochrany nejpoužívanějších svobodných softwarových ústředen Asterisk, FreeSWITCH a YATE. V praxi bylo ověřeno chování ústředen při útocích a navrhnuta ochrana proti nim na jedné ...
 • Modulární webové rozhraní pro PBX Asterisk 

  Moučka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi přístupy ke konfiguraci pobočkové ústředny Asterisk PBX a návrhem vlastního modulárního rozhraní. Toto modulární rozhraní má za cíl usnadnit konfiguraci ústředny a pomocí modulů ...
 • Možnosti vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace 

  Halamík, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace. Jedná se o vytvoření sítě nové generace, tzv. NGN, v rámci konvergence stávajících telekomunikačních sítí na počítačové ...
 • Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk 

  Vlk, Bronislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi videokonferencí v PBX Asterisk a jejich použitím v praxi. Jsou zde popsány její eventuality a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována protokolům SIP, IAX a H.323, které ...
 • Návrh a implementace interaktivního grafického rozhraní pro IVR 

  Konečný, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom grafického rozhrania pre vytváranie a editáciu IVR aplikácií. Práca je vo väčšej miere zameraná na softvérovú časť, analyzuje súčasné riešenie produktu iPBX od spoločnosti IPEX, ...
 • Návrh a realizace web rozhraní pro PBX Asterisk 

  Janda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webového rozhraní pro správu a konfiguraci softwarové pobočkové ústředny Asterisk. Do aplikace se uživatel dostane po autentizaci. Aplikace je rozdělena na část uživatelskou a ...
 • Open source PBX Kamailo a OpenSIPs 

  Janeček, Václav
  Diplomová práce open source PBX Kamailio a OpenSIPS se zabývá seznámením se jmenovanými SIP ústřednami a jejich výkonovým porovnáním. Cílem práce je i detailní návod instalace na operačním systému Ubuntu. Práce obsahuje ...
 • Open source pobočková ústředna FreeSWITCH 

  Hynek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití alternativní softwarové ústředny FreeSWITCH. V praxi je ověřena možnost a náročnost instalace, včetně rozšiřujících karet, na jednu z nejrozšířenějších distribucí Linuxu, ...
 • Open source pobočková ústředna YATE 

  Kovář, Jan
  Práce pojednává o pobočkové ústředně YATE, popisuje její konfiguraci od prvotní instalace, přes základní nastavení a popis jednotlivých protokolů přes způsob registrace uživatelů, syntaxe pro definování volacího plánu ...
 • Pobočková VoIP ústředna Asterisk a její nástavby 

  Melichar, Ondřej
  Diplomová práce rozebírá možnosti open-source pobočkové ústředny Asterisk, popisuje její funkce a porovnává ji s několika jejími nástavbami. Je zde vysvětlen i pojem SIP stack a také jsou zde konkrétně uvedeni dva jeho ...
 • Proprietární VoIP protokoly výrobců pobočkových ústředen 

  Bělík, David
  Tato práce se zaměřuje na analýzu proprietárních Voice over IP protokolů. V první části je popsán princip a druhy technologie VoIP. V další části jsou popsáný proprietární protokoly Panasonic IP-PT od firmy Panasonic a ...
 • Realizace aplikace typu Automatic Attendant pomocí ústředny Asterisk 

  Benýšek, Jiří
  V současné době je IP telefonie na velkém vzestupu. Vedle profesionálních řešení určených pro velké společnosti se prosazuje také do malých organizací a domácností. Nabízené ústředny většinou obsahují pouze základní funkce ...
 • Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk 

  Smékal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje ...
 • Správa a konfigurace VoIP ústředny Asterisk 

  Binder, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá VoIPovu softwarovou ústřednou Asterisk. Jsou zde popsány její možnosti a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována porotokolu SIP, který popsán v jedné z kapitol. V rámci diplomové ...
 • Vazba GSM modemu na PBX Asterisk 

  Benýšek, Jiří
  Technologie krátkých textových zpráv neboli zkráceně SMS je v současné době jedním z nejpoužívanějších prvků komunikace. Mezi hlavní klady této služby patří zejména rychlá výměna zpráv mezi zařízeními, vysoká mobilní ...