Now showing items 1-20 of 21

 • Automatizace RC řízení modelů s kamerou 

  Záň, Drahoslav
  V současnosti je sortiment RC modelů stále širší, avšak používání a ovládání zůstává pořád stejné. Cílem této bakalářské práce je proto upravení vhodného RC modelu tak, aby jej bylo možné ovládat pomocí PC. Model je osazen ...
 • Bezpečné uložení šifrovacích a autentizačních klíčů 

  Šulič, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou možností bezpečného uloženia šifrovacích a autentizačných kľúčov na PC, ako aj na zariadeniach využívaných v internete vecí. Ďalej popisuje funkcionalitu a úroveň kryptografickej ...
 • Charakterizace elektrolytů na bázi směsi iontová kapalina a aprotické rozpouštědlo 

  Šašek, Martin
  Práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty na bázi směsí iontová kapalina a rozpouštědlo. Jako výchozí iontová kapalina byla využita směs EmimBF4, tedy, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluórborát. Jako rozpouštědla ...
 • Gramatické systémy a syntaktická analýza založený na nich 

  Handlíř, Jaroslav
  Tato práce se věnuje problematice gramatických systémů. Definuje jak kooperující distribuované CD gramatické systémy, tak i paralelně komunikující PC gramatické systémy ve spojení s bezkontextovými gramatikami. Dále zkoumá ...
 • Gramatické systémy a syntaxí řízený překlad založený na nich 

  Handlíř, Jaroslav
  Práce zkoumá teorii formálních jazyků v oblasti bezkontextových gramatik. Zaměřuje se především na možnosti a modely spolupráce více gramatik při řešení společného problému. V těchto souvislostech představuje gramatické ...
 • HMI pro BECKHOFF TWINCAT 3 

  Balga, Ondřej
  Tato práce se věnuje vytvoření HMI v programovacím jazyce C# pro BECKHOFF TWINCAT 3. V teoretické části se práce zaměřuje na popsání .NET frameworku, WPF, MVVM, Prism a softwarových prostředků, které jsou v práci použity. ...
 • Měření teploty uvnitř PC 

  Rataj, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením teploty v osobním počítači. Cílem je navrhnout přenosný přístroj umožňující měřit teploty na více místech zároveň, naměřené hodnoty zobrazovat a ukládat do paměti. V úvodní části je ...
 • Model robotického stolního fotbalu 

  Korotynskiy, Alexander
  Předmětem této bakalářské práce je vyhodnoceni polohy míčku kamerou Raspberry Pi na hrací ploše robotického stolního fotbalu společnosti B&R a návrh komunikačního protokolu mezi Raspberry Pi a PC. První část práce je ...
 • Ovládání PC pomocí GSM modemu 

  Chroustovský, Petr
  Cílem práce je vytvoření systému pro vzdálené ovládání PC pomocí sítě GSM, provedení rozbor dané problematiky a zrealizování elektronického modulu, který bude umožňovat zapínání a vypínání, resetování, uspání a probuzení ...
 • Posouzení informačního systému firmy TOROLA design s.r.o. a návrh změn 

  Jakimovová, Petra
  V bakalářské práci se zaměřím na informační systém SB-komplet používaný ve společnosti TOROLA design s.r.o. Následně srovnám výhody a nevýhody informačního systému SB-Komplet s dalšími vybranými informačními systémy. Na ...
 • Pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin 

  Rajm, Martin
  Tato práce pojednává o měření vodivosti kapalin. Jejím cílem je vytvořit pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin.V teoretické části jsou popsány principy a metody měření vodivosti kapalin a také měření teploty ...
 • QoS v systému UMTS 

  Kavan, Radovan
  Tato práce pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Termín kvalita služeb je v poslední době velice používaným, a to nejen v počítačových sítích ale stále více také v sítích mobilních. Nynější ...
 • Realizace USB a LAN komunikačního rozhraní pro inkubátor 

  Tydor, Maximilián
  Práce je zaměřena na možnosti připojení aplikace (zařízení) řízené mikroprocesorem k osobnímu počítači za využití moderních, populárních a rozšířených rozhraní tak, aby bylo možné pomocí počítače kontrolovat stav zařízení ...
 • Řídicí a signalizační jednotka pro sportovní utkání 

  Bohutínský, Jaroslav
  Úkolem práce je navrhnout řídicí a signalizační jednotku pro sportovní utkání řízenou mikrokontrolérem. Jednotka má zobrazovat čas, stav utkání a případně další údaje důležité pro průběh utkání. Má být vybavena akustickou ...
 • Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace 

  Zbončák, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) ...
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti 

  Klich, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh, výroba a vývoj řídícího programu zařízení pro měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového čidla. Zaměřuje se na detailní popis tvorby celé práce od základních vlastností použitých komponentů ...
 • Untitled toy 

  Ambrůz, Kryštof
  Instalace zasvěcena přírodě, materiálu a technologii. Užitím postinternetové estetiky, chci ukázat formu která není v našem uměleckém prostředí uplně běžná. Vytvořením pomyslené laboratoře, neboli místa pro práci s jasně ...
 • Vliv kvality optických konektorů na přenos 

  Bernkopf, Miroslav
  Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na ...
 • Výroba funkčního prototypu úchytu sedla kola metodou FDM 3D tisku 

  Zemánek, Patrik
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu prototypu metodou FDM tisku. Cílem této práce bylo se obeznámit s tématem a projít si výrobním procesem prototypu. Na závěr je součást otestována a zhodnocena z ekonomického hlediska.
 • Vývoj elektroniky pro dálkově řízený batyskaf 

  Trýska, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout elektroniku a programové vybavení pro dálkově řízený batyskaf, které umožní jeho pohyb, snímání provozních veličin a přenos obrazu z IP kamery do počítače. S kamerou je možno pohybovat za ...