Now showing items 1-1 of 1

  • Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem 

    Šebestová, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
    Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či ...