Now showing items 1-16 of 16

 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces během kvašení bílého vína 

  Zdeňková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces účastnících se jednotlivých fází kvašení bílého vína. Rychlost, s jakou jsme schopni identifikovat druhy kvasinek, hraje důležitou roli pro posouzení ...
 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné 

  Škodová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu bílého vína použitím metody PCR-RFLP. Je zde popsáno získávání čistých kultur kvasinek, izolace DNA, amplifikace charakteristických ...
 • Identifikace vinných kvasinek metodou PCR-RFLP 

  Šuranská, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek metodou PCR-RFLP. Identifikace a charakteristika kvasinek prodělala v posledních letech výrazné změny. Byly zavedeny nové metody taxonomického zařazování založené ...
 • Izolace a identifikace kvasinek z vinice pro jejich možné využití k výrobě vína 

  Fialová, Lenka
  Cílem této práce byla izolace kvasinky Saccharomyces cerevisiae z povrchu bobulí révy vinné odrůd Malverina a Sauvignon. Pro identifikaci izolovaných kvasinek byla využita metoda PCR-RFLP. Polymerázovou řetězovou reakcí ...
 • Kontrola kvasného procesu vinného moštu 

  Procházková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu. Pro analýzu byla vybrána odrůda révy vinné Rulandské modré pěstovaná v integrované vinici. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Kvasinky a víno 

  Palíková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných z bobulí a moštu vinné révy. K izolaci byla použita bílá odrůda vína Sauvignon, které bylo pěstováno a vyráběno podle požadavků ekologického zemědělství. ...
 • Kvasinky kolonizující povrchy listů a jejich identifikace 

  Bělochová, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a využití molekulárně-biologické metody PCR-RFLP k identifikaci a taxonomickému zařazení kvasinek kolonizujících povrchy listů, přičemž srovnává a nahrazuje postupy identifikace ...
 • Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek 

  Olivová, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé ...
 • Sledování populace vinných kvasinek během kvašení vinného moštu 

  Krätschmerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných v průběhu kvašení vinného moštu a bobulí odrůdy vína Sauvignon pěstovaného v integrované vinici. Identifikace a taxonomické zařazení kvasinkových ...
 • Sledování vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína 

  Petrášová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína. Cílem experimentální části bylo pomocí metody SPME-GC-MS identifikovat aromaticky aktivní látky v kvasícím moštu ...
 • Sledování vlivu použité autochtonní kultury kvasinek na kvasný proces výroby vína 

  Michálek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných ze zakvašeného vinného moštu. Kvasinky byly izolovány z moštu odrůdy Rulandského modrého, které bylo pěstováno a vyráběno podle poţadavků kladených ...
 • Sledování vlivu použité komerční kultury kvasinek na kvasný proces výroby vína 

  Šerý, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na izolaci a taxonomické zařazení kvasinek účastnících se průběhu kvasného procesu výroby červeného vína Rulandské modré. Hrozny byly pěstovány integrovaně a ekologicky ve vinařské oblasti ...
 • Sledování změn populace kvasinek při výrobě červeného vína 

  Ducháč, Petr
  Cílem této diplomové práce byla identifikace kvasinek izolovaných během kvašení vinného moštu. Vinný mošt byl získán z odrůdy Rulandské modré pěstované v integrované a ekologické produkci. Partnerem této diplomové práce ...
 • Taxonomické zařazení kvasinek rodu Saccharomyces 

  Augustová, Kamila
  V teoretické části práce je rozebrána problematika kvasinek a jejich taxonomické zařazování pomocí metod tradičních i pomocí metod moderních. Detailněji se pak práce zabývá popisem moderních molekulárně-biologických metod. ...
 • Taxonomické zařazení kvasinek rodu Saccharomyces z vybraných matric 

  Mašitová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metod kultivace, izolace a identifikace jednotlivých kmenů kvasinek z vybraných matric využitím metod molekulární biologie. Jako matrice byly použity hrozny, listy vinné révy a ...
 • Vliv způsobu pěstování vinné révy na populaci kvasinek 

  Jiříková, Ivana
  V této diplomové práci byl sledován vliv ekologického způsobu pěstování vinné révy na populaci vinných kvasinek. Vinné kvasinky byly izolovány z odrůdy Rulandské modré a pro jejich identifikaci byla využita molekulárně ...