Now showing items 1-20 of 32

 • Aplikace pro mobilní telefon zpracovávající data z GPS (WM) 

  Skácel, Dan
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro mobilní telefon, který spolupracuje s GPS modulem. Teoretická část práce stručně informuje o systému GPS, možnosti ukládání dat obdržených z tohoto systému a možnosti vývoje aplikací ...
 • Aplikace pro PDA umožňující příjem a práci s multimediálním obsahem 

  Javorček, Martin
  Předložená práce se zabývá vytvořením aplikace pro PDA umožňující příjem a práci s multimediálním obsahem. V úvodu práce je pozornost věnována hlavně teoretickému vysvětlení některých pojmů jako je PDA (Personál Digital ...
 • Aplikace pro prezentaci a modifikaci dat v přenosných zařízeních 

  Kučera, Pavel
  Tato práce se zabývá možnostmi využití přenosných zařízení v oblasti automatizace řízení. Zadání práce vychází z reálného požadavku společnosti působící v oblasti automatizace mít k dispozici nástroj pro vzdálené řízení ...
 • Application of big data analysis technique on high-velocity airblast atomization: Searching for optimum probability density function 

  Urbán, András; Groniewski, Axel; Malý, Milan; Józsa, Viktor; Jedelský, Jan (Elsevier, 2020-08-01)
  In this paper, the droplet size distributions of high-velocity airblast atomization were analyzed. The spray measurement was performed by a Phase-Doppler anemometer at several points and different diameters across the spray ...
 • Bezdrátové ovládání prezentací pomocí kapesního počítače 

  Liška, Jan
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat aplikaci pro PDA, která osvobodí osobu provádějící prezentaci z notebooku nebo i stolního počítače od nutnosti ovládat prezentaci z klávesnice. Taková osoba totiž běžně stojí daleko ...
 • Characterization of aerosol nebulized by Aerogen Solo mesh nebulizer 

  Mišík, Ondrej; Malý, Milan; Cejpek, Ondřej; Lízal, František (EDP Sciences, 2020-11-18)
  Nebulizers are commonly used devices for inhalation treatment of various disorders. There are three main categories of medical nebulization technology: jet nebulizers, ultrasound nebulizer, and mesh nebulizer. The mesh ...
 • Chat a sdílená kreslící plocha pro kapesní počítače s Bluetooth 

  Zapletal, Pavel
  Cílem projektu je navrhnout a implementovat aplikaci pro kapesní počítač, která majitelům umožní vzájemnou výměnu textových zpráv a jednoduchého grafického obsahu. Přenos dat probíhá bezdrátově díky použití technologie ...
 • Effect of liquid preheating on high-velocity airblast atomization: From water to crude rapeseed oil 

  Urbán, András; Malý, Milan; Józsa, Viktor; Jedelský, Jan (Elsevier, 2019-04-01)
  Airblast atomization is a suitable model platform to understand atomization physics since the atomizer geometry has an insignificant influence on the spray formation. Besides its theoretical relevance, this configuration ...
 • FTP server pro Windows Mobile 6 

  Černý, Lukáš
  Tato práce se zabývá postupně protokolem FTP, jeho využitím, příkazy a komunikací mezi klientem a serverem. Je probrána platforma Windows Mobile, běhové prostředí .NET Compact Framework, jazyk C# a programování v něm. Dále ...
 • ICQ klient pro PDA 

  Gregorovič, Jiří
  V práci je představena cílová platforma Windows Mobile a její vývojové prostředky. Práce dokumentuje implementaci komunikačního protokolu ICQ formou knihovny, návrh a implementaci klienta pro vytvořenou knihovnu protokolu ...
 • Implementace poštovního klienta pro mobilní platformu OpenMoko 

  Krátký, Pavel
  Openmoko je revoluční mobilní linuxová platforma s rozšiřující se vývojářskou komunitou. Cílem práce je vytvořit uživatelsky přívětivého poštovního klienta v jazyce Java a analyzovat problematiku vývoje aplikací na této ...
 • Informační systém pro podporu vinohradnictví 

  Labounek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému s využitím mobilních technologií. Aplikace umožňuje synchronizaci s databázovým serverem a distribuci dat prostřednictvím webových služeb. Realizace ...
 • Investigation and comparison of spray characteristics of pressure-swirl atomizers for a small-sized aircraft turbine engine 

  Ďurdina, Lukáš; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2014-08-08)
  The quality of liquid fuel atomization highly affects the formation of gaseous pollutants and particulate matter emissions from combustion processes. Spray characteristics of two geometrically different pressure-swirl ...
 • Jabber klient pro PDA 

  Hruda, Juraj
  Náplňou tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie knižnice pre komunikačný protokol Jabber a vytvorenie klienta ktorý prezentuje možnosti tejto knižnice. Knižnica aj klient by maly byť prevádzkované na platforme Windows ...
 • Jednoduchá navigace v rastrové mapě pomocí GPS v PDA 

  Ilčík, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro osobní navigaci. Teoretická část seznamuje s problematikou navigace, systémem GPS a platformou pro kapesní počítače Windows Mobile. Cílem praktické části je vytvořit ...
 • Jednoduchý IS pro PDA zařízení pro evidenci telefonních hovorů 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním aplikací pro PDA zařízení, primárně na platformách firmy Microsoft. Dále pak bezdrátovou technologií Bluetooth a její využití v PDA zařízeních a mobilních telefonech. Práce ...
 • Kvalita rozprašování paliv u malých tlakových vířivých trysek 

  Malý, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením charakteristik spreje z tlakové vířívé trysky za použití fázového doplerovského analyzátoru. Cílem měření bylo stanovit a porovnat charakteristiky spreje za použití různých kapalin ...
 • Navigace zaměřená na geocaching 

  Nohejl, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro navigaci zaměřenou na hru Geocaching. Program je určen pro mobilní zařízení se systémem Windows Mobile. Umožňuje uživatelům snadno a rychle číst informace o cache a pomocí ...
 • PDA software pro robotický fotbal 

  Uhlíř, Luděk
  Robotický fotbal je hra podobná klasickému fotbalu, jen s tím rozdílem, že místo lidských hráčů se zápasu účastní roboty. Hra probíhá až na nějaké výjimky (faul, pokutový kop, patová situace) zcela autonomně, bez zásahu ...
 • Počítačová podpora pro mapování v terénu 

  Hanák, Ondřej
  Práce se zabývá tvorbou aplikace pro kapesní počítače sloužící k podpoře mapování v terénu. Téma spadá do oblasti geografických informačních systémů (GIS), text proto začíná rozborem prerekvizitních témat jako jsou právě ...