Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh managementu bezpečnosti informací v malém účetním podniku 

  Krčmář, Josef
  Tato diplomová práce navrhuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací do reálného podniku zpracovávajícího účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska. Na jejímž základě, bude provedena analýza ...
 • Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod 

  Mráčková, Kateřina
  Práce se zabývá bezpečnostní analýzou provozovny prodávající zboží přímo v prodejně a formou elektronického obchodu. Jsou identifikována aktiva a hrozby na ně působící, zpracována analýza rizik a vybrána opatření, která ...
 • Standardizace práce mistra 

  Grulich, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů ve společnosti Siemens, s.r.o. - odštěpný závod elektromotory Mohelnice, které povedou k zeštíhlení výroby. Obsahuje analýzu procesů a návrh na zefektivnění řídících ...
 • Systémové řešení informační bezpečnosti podniku 

  Koutný, Miroslav
  Práce aplikuje metodiku systémového přístupu na infomační bezpečnost. Dále analyzuje společnost a na základě výsledků navrhuje příručku bezpečnosti pro zavedení systému řízení informační bezpečnosti v podniku.
 • Vývoj internetových stránek v Adobe CQ5 

  Michalisko, Petr
  Diplomová práce obsahuje v teoretické části metody a nástroje, které byly použity pro analýzu současného vývoje internetových stránek ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. Pomocí těchto metod a nástrojů byly navrženy nové ...
 • Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti v malom podniku 

  Altamirano, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a zavedením systému riadenia bezpečnosti informácií v podniku, metrikami pre meranie účinnosti zavedeného systému a to podľa medzinárodných noriem rady ISO/IEC 2700x. Práca rieši aj ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti informací v podniku dle ISO 27001 

  Šumbera, Adam
  Diplomová práce se zabývá tématem zavádění systému řízení bezpečnosti informací v podniku. Teoretická část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti informací a popisuje sadu norem ČSN ISO/IEC 27000. V další ...
 • Zavedení standardu ISO 27701 do firmy využitím Gap analýzy 

  Vicen, Šimon
  Tahle práce se zabývá tématem analýzy stavu systému pro implementaci rozšiřujícího standardu ISO 27701: 2019 v konkrétní společnosti. Společnost tímto standardem navazuje na již zavedený standard ISO 27001. V práci je ...