Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro tvůrčí psaní 

  Magdolen, Patrik
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace, která má za úkol umožnit uživateli pohodlné psaní prózy a nabídnout užitečné funkce jako zpráva kapitol, postav a poznámek. Dokáže automaticky rozpoznat ...
 • Aplikace pro vedení čtenářského deníku 

  Navrátil, Petr
  Díky rozvoji informačních technologií je možné přesouvat dříve ryze psané poznámky do elektronické formy. Jedním z příkladů může být čtenářský deník, se kterým většina z nás přišla do styku na základní škole právě v psané ...
 • Automatická organizace dokumentů v souborovém systému 

  Sváček, Radim
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace inteligentního organizátoru dokumentů v souborovém systému. Práce obsahuje přehled již existujících řešení a popis metod klasifikace dokumentů. Součástí je objektově ...
 • Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu 

  Žigárdi, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá normalizací textů vzniklých převedením z různých formátů a vytvořením výslovnostních slovníků. Jednou z jejich možností využití je například při strojovém zpracování řeči. Analyzovány jsou ...
 • Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této práce je pomocí sadou skriptů zdokonalit převod různých typů dokumentů do čistě textové podoby. Převodem různých nástrojů dochází ke vzniku šumu a ne zcela korektním převodem znaků. Tyto skripty extrahovaný ...
 • Formuláře Adobe v systému SAP 

  Hás, Martin
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium možností vývoje aplikací v programovacím jazyce ABAP v ekonomickém informačním systému mySAP. Dále byly studovány možnosti integrace SAP s Adobe PDF formuláři a možnosti integrace ...
 • GPU akcelerované prolamování šifer 

  Schmied, Jan
  Tato práce se zabývá popisem jednosměrných hešovacích funkcí a kryptografických algoritmů. Také zkoumá jejich implementaci pro využití k zašifrování obsahu souborů formátů DOC, PDF a ZIP pomocí uživatelského hesla. Následně ...
 • Informační systém kulturních a sportovních akcí 

  Starý, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou tvorby informačních systémů pro kulturní a sportovní akce. Cílem je vytvořit redakční systém, který umožní spravovat obsah webových stránek bez nutnosti znalosti jazyka  HTML. Aplikace umožňuje ...
 • Informační systém pro cestovní kancelář 

  Fatrdla, Pavel
  Bakalářská práce se zbývá tvorbou informačního systému s webovým rozhraním pro jihlavskou cestovní kancelář Krasimtour s r.o. Práce začíná analýzou požadavků, na jejichž základě jsou specifikovány jednotlivé případy použití. ...
 • Informační systém pro pečovatelskou organizaci 

  Karásková, Kateřina
  Informační systém pro pečovatelskou organizaci byl inspirován existujícím systémem. V rámci této práce byl vytvořen nový informační systém, který odstranil nedostatky existujícího systému. Informační systém umožňuje evidovat ...
 • Inteligentní dokument 

  Šprta, Vlastimil
  Diplomová práce na téma inteligentní dokument v rámci úvodních kapitol poskytuje přehled základní problematiky vztahující se k inteligentním dokumentům. V těchto teoretických kapitolách je podstatná část věnována analýze ...
 • Modernizace portálu fakturyonline.eu 

  Jahoda, Vojtěch
  Cílem této práce je modernizace zavedeného webového portálu sloužícího k tvorbě a správě faktur a jeho rozšíření o nové funkce. Práce při návrhu a implementaci změn klade maximální důraz na zpětnou vazbu od uživatelů, aby ...
 • Nástroj pro transformace dokumentů PDF 

  Šústek, Ladislav
  Výsledkem mé diplomové práce je knihovna pro programovací jazyk Java, která transformuje PDF soubory na XHTML za pomocí knihoven PDFBox a FONTBox. Výsledný XHTML soubor je vytvářen pomocí CSS stylů, které umožňují jeho ...
 • Transformace webových stránek do vektorové grafiky 

  Nguyen, Hoang Duong
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike vykreslenia webových stránok pomocou vektorovej grafiky. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať rozšírenie projektu WebVector tak, aby umožňoval vytvoriť výstup vo formáte ...
 • Tvorba tiskových sestav na platformě Java 

  Synaková, Zuzana
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je tvorba tlačových zostáv na platforme Java s využitím HTML šablón.Táto práca sa obsahuje opis implementácie, spracovania HMTL stránok a generovania PDF súborov. Výsledkom je ...
 • Vizualizace aplikace v systému COMES 

  Sýkora, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací laboratorní úlohy ve výrobním informačním systému COMES od firmy Compas automatizace s.r.o. V první části je popsán systém COMES a jeho jednotlivé části. Druhá část práce se ...
 • Webová aplikace pro fulltextové vyhledávání nad PDF dokumenty 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá principem fulltextového vyhledávače, návrhem a implementací webové aplikace pro správu a fulltextové vyhledávání nad PDF dokumenty. Obsahuje také přehled a porovnání s aktuálně dostupnými ...
 • Webový nástroj pro počítání rozsahu textu v normostranách 

  Dlouhá, Simona
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit webový nástroj, který uživateli umožní získat rozsah textu v normostranách z PDF souboru. Práce popisuje navržené algoritmy pro získávání statistik ze souboru. Nástroj je implementován ...
 • Webový systém pro správu elektronických dokumentů 

  Dufka, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem systému Open Journal System, který slouží pro publikování odborných článků prostřednictvím internetového časopisu. Vzhledem k charakteru publikovaných informací je v tomto systému ...