Now showing items 1-7 of 7

 • Analytické metody na mikrofluidním čipu 

  Slavík, Jan
  Tato práce se zabývá výrobou a otestováním mikrofluidního čipu pro separaci látek. Čip je vyroben ze skla a polymeru. Pro separaci látek je použita elektroforéza a k detekci slouží integrované elektrody.
 • Coplanar Waveguide Microwave Sensor for Label-Free Real-Time Glucose Detection 

  Sameer, M.; Agarwal, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-06)
  In this work, a~real-time label-free microwave diagnostic approach using Co-Planar Waveguide (CPW) design has been demonstrated for glucose detection. This mechanism has tremendous potential for the biomedical applications. ...
 • Detekce biomarkerů pomocí elektrochemických metod mikrofluidickým čipem 

  Klepáčová, Ivana
  Práca je zameraná na vývoj elektrochemického systému s mikrofluidickou platformou pre detekciu niekoľkých biomarkerov. Analyzuje problematiku použitia biomarkerov pre včasnú diagnostiku rakoviny. Teoretická časť obsahuje ...
 • Metody přípravy buněčných transplantátů v kardiologii 

  Kukhta, Dziyana
  Tato diplomová práce se zabývá tkáňovým inženýrstvím, zejména tvorbou homogenní, izotropní a planární vrstvy buněk srdečního svalu pomocí dvou technologii:”scaffold-based” a ”scaffold-free”. Nejprve popsaný histologie ...
 • Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály 

  Zatloukal, Filip
  Studium poddajných kontaktů z pohledu tribologických vlastností je velmi komplikované, jelikož materiály, jako jsou polymery či pryže, se vyznačují velmi nízkou odrazivostí a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti významně ...
 • Pokročilé membránové systémy 

  Vargová, Alžběta
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelové buněčné membrány na mikrofluidním zařízení. Shrnuje postupy přípravy mikrofluidních zařízení, mechanismy tvorby fosfolipidové dvojvrstvy, faktory ovlivňující tvorbu modelové ...
 • Solid-state Synthesis of Gold Nanoparticles on Dimpled Aluminum Surfaces and Their Transfer to Transparent Substrates 

  Lednický, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this work, it is proposed a novel and cost-effective fabrication method for forming gold nanoparticle films on transparent substrates. The method involves fabrication of templated aluminium substrate by porous-type ...