Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh projektu zavedení elektronického obchodu s využitím metodiky projektového managementu 

  Korček, František
  Diplomová práca sa zameriava na využitie metodiky projektového manažmentu pri návrhu projektu vo vybranom podniku. Špecifikuje teoretické východiská, ktoré sú kľúčové pre zostavenie projektového plánu, a aplikuje ich na ...
 • Návrh průběhu zpracování první etapy „Studie proveditelnosti pro realizaci centrálních nákupů“ 

  Pohanová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá projektovým managementem a návrhem postupu zpracování veřejné zakázky centralizovaných nákupů. Zmiňuje teoretické poznatky v problematice projektového managementu v oblasti plánování a legislativní ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky v podniku Provident Financial s.r.o., který je poskytovatelem krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů. Práce je rozdělena do tří části, kdy ...
 • Riziková analýza stochastického grafu PERT 

  Doskočil, Radek; Doubravský, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-06)
  Purpose of the article: The paper deals with a time and probability analysis of stochastic graph PERT. The paper focuses on the comparison of two different approaches calculation of probability analysis. Concretely ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Plhal, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu. Jejím cílem je návrh projektu na rozšíření pole působnosti vybrané společnosti s využitím teoretických znalostí projektového managementu. Tyto znalosti jsou ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Hofírek, Adam
  Diplomová práce se zabývá vhodným výběrem informačního systému personalistiky a řízení lidských zdrojů ve větší české technologické společnosti. Jejím obsahem je rovněž zpracování vybraných analýz k identifikaci nedostatků ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Anýž, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro společnost Prospánek SE. Cílem mé práce je posoudit požadavky na IS a dobře ho aplikovat do provozu. Diplomová práce se zaměřuje na teoretická ...