Now showing items 1-4 of 4

 • Objektivní analýza dat získaných během měření kvality signálu 

  Dopita, Michal
  Tato práce je zaměřena na objektivní analýzu dat získaných během měření kvality signálu a mapování kvality služeb poskytovaných firmou O2 Czech Republic a.s. Účelem studie je zmapovat dosavadní metody, prostředky a způsoby ...
 • Objektivní metody hodnocení kvality řeči 

  Kovařík, Jiří
  V rámci bakalářské práce byl vytvořen program pro hodnocení kvality řeči. Tento program byl vytvořen v programovacím jazyku MATLAB s využitím programovacího prostředí GUI. Pomocí vytvořeného programu byla zpracována skupina ...
 • Subjektivní a objektivní hodnocení kvality řečového signálu 

  Bezdíček, Martin
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na subjektivní a objektivní metody pro měření kvality řečového signálu. Nejdříve se zabývá kvalitou přenosu řečového signálu, vlivy a složkami, které jí ovlivňují. Poté jsou v této ...
 • Testování mobilních sítí s podporou programu ROMES 

  Klein, Vojtěch
  Tato práce se zabývá možnostmi využití programu ROMES firmy Rohde & Schwarz pro testování mobilních telekomunikačních sítí. Zaměřuje se na dnes aktivní a nově zaváděné systémy GSM (Groupe Spécial Mobile), UMTS (Universal ...