Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení 

  Žák, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sportovní organizace VSK Technika Brno. Tato práce bude rozdělena do několika částí. V první řadě se budu věnovat části teoretické, následně pak provedu analýzu klubu pomocí analýzy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brandeis, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje na základě vybraných metod finanční analýzy finanční situaci ve firmě v letech 2005 – 2008. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných skutečností, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Vašíčková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z marketingu, která slouží jako podklad pro ...
 • Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu 

  Šubrtová, Michaela
  Předmětem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy aktuálního stavu firmy. V práci jsou využity ekonomické a rizikové analýzy. Z ekonomických analýz je použita SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil ...