Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza vybrané firmy 

  Vaňková, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Kovolit. Jedná se o akciovou společnost, která se zabývá průmyslovou výrobou – kovářství, slévárenství. Cílem práce je analyzovat vybranou společnost a navrhnout ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Válek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti Miss Claire s.r.o. působící jako distributor na trhu kosmetiky a parfému. Vnější a vnitřní prostředí je prozkoumáno na základě Porterova hodnotového řetězce, ukazatelů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Doleželová, Eva
  Hlavním cílem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je na základě ekonomické analýzy provést zhodnocení výkonnosti vybraného podniku Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. a ...
 • Marketingová strategie 

  Kománková, Magdaléna
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření vhodné marketingové strategie na základě analýz vnějšího i vnitřního okolí a vlastního průzkumu pro firmu KOMÁNEK, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty ...
 • Marketingový plán pro MORAVOSTAV Brno, a.s. 

  Kopecká, Lucie
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje charakteristika dané ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Kotková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího komunikačního mixu vybraného produktu nejmenované banky a navržením doporučení pro jeho zlepšení. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a poznatků souvisejících nejen s ...
 • Návrh konkurenční strategie vinařské firmy 

  Ivičičová, Irena
  Tato práce se zabývá návrhem vhodné strategie do budoucna, na vybranou firmu z oblasti vinařství. Diplomová práce je rozdělena do několika hlavních části. První analyzuje současný stav, další částí je výběr teorie potřebné ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Židlíková, Eva
  Židlíková, E. Marketingová strategie firmy. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické, 2014. Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu brněnské cestovní kanceláře Victoria. Hlavním cílem je vytvoření ...
 • Návrh marketingové strategie vybraného podniku 

  Záleská, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na strategický marketing. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části jsou aplikovány tyto poznatky na konkrétní společnost a je ...
 • Podnikatelský plán pro založení nové firmy 

  Francúzová, Andrea
  Tato práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nové společnosti nabízející služby seniorům a současně pracovní uplatnění studentům. Analýzy vnějšího a oborového prostředí spolu s průzkumem trhu tvoří ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kuklová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení nového internetového obchodu s bytovým textilem a bytovými doplňky. Analyzuje současný stav z hlediska tržního prostředí a konkurence. Obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr - hospůdka v anglickém stylu 

  Weiss, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení nové nekuřácké hospůdky. V první části jsou nastíněna teoretická východiska, na základě kterých je zpracována cast praktická. Výsledný podnikatelský záměr ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pernicová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. ...
 • Zhodnocení rizik v mezinárodním obchodování pro společnost Hortim, s.r.o. 

  Farkaš, Timotej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík pre vybranú spoločnosť, ktoré môžu nastať počas medzinárodného obchodovania. Cieľom práce je na základe analýz navrhnúť vhodné opatrenia k eliminácii daných rizík. Úvodná časť práce ...