Now showing items 1-2 of 2

  • Lepení PET-G 3D tištěných dílů 

    Maxa, Ondřej
    Tato bakalářská práce řeší problematiku lepení materiálu PET-G, který se využívá pro tisk 3D modelů v 3D tiskárnách. Cílem práce je vybrat a následně otestovat lepidla vhodná pro lepení uvedeného materiálu. Vhodnost ...
  • Zkoušky vybraných vlastností materiálů pro 3D tisk 

    Čáslavský, František
    Tato diplomová práce se zabývá 3D tiskem, materiály pro 3D tisk, jejich testováním a zjišťováním jejich parametrů. Cílem je porovnat vybrané materiály, určit jejich ideální tiskové parametry a podrobit je testům dle navržené ...