Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty 

    Matras, Jan
    Tato práce se zabývá tématem reaktivních nanočástic a jejich přimíchávání do pájecí pasty, které také blíže popisuje. Podrobněji popisuje vlastnosti jednotlivých pájecích slitin. Vysvětluje vznik intermetalických vrstev ...