Now showing items 1-7 of 7

 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Phy Simulation Model Of The Ieee 802.11ah 

  Jurák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper presents a MATLAB-based IEEE 802.11ah simulation model. This short article starts with a brief introduction to the IEEE 802.11ah standard. After that, the complete Tx block (on physical layer level) of the IEEE ...
 • Převodník USB joysticku na ethernetové rozhraní pro řízení robotu 

  Šutera, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí převodníku USB joysticku na Ethernetové rozhraní. V první části jsou teoreticky rozebrány oba protokoly použité pro převodník. Následuje rozbor současných mikroprocesorů na ...
 • Testovací modul pro vybranou část standardu IEEE 802.1Q 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá analyzováním IEEE 802.1Q standardu TSN skupiny a návrhem testovacího modulu. Testovací modul je napsán v jazyku VHDL a je možné jej implementovat do Intel Stratix® V GX FPGA (5SGXEA7N2F45C2) vývojové ...
 • Vícekanálový převodník digitálního videosignálu HD-SDI 

  Kučera, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektroniky převodníku šesti kanálů videosignálu SD, HD a 3G HD-SDI na linku 10-Gigabit Ethernet. V úvodní části je stanovena koncepce zařízení. Teoretická část práce rozebírá příslušné ...
 • Vliv velikosti rámce na dělicí poměr v pasivních optických sítích XG-PON 

  Kočí, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá teoretickou definicí pasivních optických sítí, dále popisem metod sdružování kanálů v pasivních optických sítích a problematikou koexistence případně migrace mezi standardy. Podstatou práce je ...
 • Vývojová deska s ARM Cortex M4 

  Volek, Lukáš
  V práci jsem se převážně zaměřil na návrh univerzálního systému pro testování nejen mikrokontroléru STM32F407/417 od firmy STMicroelectronics, ale následně i různých senzorů a komunikačních sběrnic. Výsledkem tak je hlavní ...