Now showing items 1-20 of 21

 • 9DOF senzor pro měření orientace zbraně v prostoru 

  Růžička, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou víceosých snímačů polohy, jejich podstatou a jednotlivými částmi a typy těchto snímačů. Je zde nastíněn jejich historický původ i nejpoužívanější moderní typy, jako například snímače ...
 • Automatizace stolku lékařské dentální soupravy VIZIO 

  Gábriš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření schopností lékařské dentální soupravy Vizio. Konkrétně jde o elektrotechnické řešení a programové vybavení kapacitní klávesnice a o navržení principu řízení a ...
 • Digitální osciloskop s mikrokontrolérem 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přenosného digitálního paměťového osciloskopu s mikrokotroléry PIC, pro zobrazení signálu je použit grafický LCD s rozlišením 240x128. Přístroj přináší originální řešení a možnost ...
 • FITkit jako programátor mikrokontrolerů 

  Mareš, Jan
  Tato práce se zabývá možností využití FITkitu jako programátoru mikrokontrolérů Microchip PIC a Atmel AVR. Rozvádí možnosti programování mikrokontrolérů a postupy, které je třeba při programování dodržet. V další části ...
 • Implementace jádra 8-bitového mikrokontroléru do FPGA a ASIC 

  Walletzký, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem jádra 8-bitového mikroprocesoru kompatibilního s jedním z 8-bitových mikrokontrolérů PIC společnosti Microchip. Teoretická část práce zkoumá jednotlivé architektury 8-bitových mikrokontrolérů ...
 • Komunikační adaptér pro systém sběru dat – hardwarová i softwarová realizace 

  Kašpar, Petr
  Cílem této bakalářské práce je tvorba adaptéru pro systém sběru dat řízeného mikrokontrolérem. Funkce zařízení spočívá v sériovém asynchronním příjmu ASCII řetězce odeslaného ultrazvukovým tloušťkoměrem přenosovou rychlostí ...
 • Měření teploty vody v masážním zařízení 

  Gábriš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou operačního programu pro digitálně kalibrovaný teploměr se dvěma měřenými teplotami, který se používá v masážních zařízeních. Teploměr pracuje ve dvou režimech, a to v režimu měření ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Vláčil, Martin
  Práce se zabývá problematikou využití ultrazvuku k měření vzdálenosti a rychlosti těles. Podrobně rozebírá princip takového měření, možná omezení a úskalí. Je v ní prezentován způsob možného řešení a jeho testování v praxi, ...
 • Návrh a výroba kamerového modulu 

  Vokoun, Ondřej
  Cílem diplomové práce je navrhnout levný, avšak dostatečně výkonný a univerzální systém, schopný snímání a zpracování obrazu z digitální kamery. Další částí je návrh a implementace funkcí pro zpracování obrazu a komunikace ...
 • Otevřená platforma mobilního telefonu 

  Malinčík, Ondrej
  Cieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu ...
 • Počítačové řízení klimatické komory 

  Pálka, Václav
  Diplomová práce pojednává o návrhu a konstrukčním provedení zařízení pro řízení teplotní zkoušky v klimatické komoře Heraeus a tvorbě softwaru pro obsluhu zařízení. Práce podrobně popisuje, jak návrh a konstrukci Interface ...
 • Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic 

  Doležal, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem programátoru pro programování mikrokontrolérů Microchip PIC 16F a 18F. Její součástí je návrh zapojení, deska plošných spojů a obslužná aplikace. Navržený programátor je osazen mikrokontrolérem ...
 • Programování jednočipových mikrokontrolérů 

  Jirka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá jednočipovými mikrokontroléry. Cílem je seznámit zájemce  s nejznámějšími jádry univerzálních mikrokontrolérů, uvést vlastnosti jednotlivých jader, výhody, nevýhody a rozdíly. Součástí práce ...
 • Programové vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru 

  Gál, David
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací programového vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru. Použitý hardware vychází z jiné bakalářské práce a je složen z řídící, primární jednotky, a z ...
 • Realizace a testování komunikace mezi zařízením s OS Android a mikrokontrolerem pomocí převodníku USB/UART 

  Kopčil, Tomáš
  Tato práce se zabývá komunikací mezi zařízením s OS Android a mikrokontrolerem PIC. V teoretické části práce jsou představeny potřebné nástroje a vývojová prostředí pro sestavení této komunikace. Praktická část se pak ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá osazením výkonové elektroniky na DPS a návrhem algoritmu řízení pro danou funkci DC-motoru, který je součástí soustavy ovládání pohybu okna u osobního automobilu. V práci jsou popsány principy ...
 • Senzorický systém pro robotický podvozek 

  Hůlka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného robotického podvozku pro průmyslové prostředí. Tento podvozek je dále rozšířen o senzorický systém, který zajišťuje interakci robotu s okolím. Pro navrženou koncepci je ...
 • USB host s mikrokontroléry PIC 

  Kučera, Pavel
  Předmětem diplomové práce je implementace USB hostitele v mikrokontroléru PIC. Práce obsahuje popis vývoje způsobu připojování zařízení k počítači se zaměřením na detailní popis sběrnice USB. Jsou popsány způsoby řešení ...
 • Víceúčelové měřicí zařízení 

  David, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přenosného víceúčelového měřícího zařízení s mikrokotroléry od firmy Microchip napájeného z baterie, pro zobrazení měřeného signálu využívá grafický LCD s rozlišením 240x128 . Přístroj ...
 • Výroba a implementace ultrazvukového senzoru pro výukovou platformu 

  Slabý, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh, výrobu a využití ultrazvukového modulu pro měření vzdálenosti k výukové jednotce Jobst. Modul má sloužit jako originální sensor vzdálenosti pro vývojovou jednotku a nahradit komerční ...