Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace aproximační funkce do mikroprocesoru PIC 

    Petřík, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací aproximační funkce do mikroprocesoru PIC. Zaměřuje se na architekturu mikroprocesorů a rozbor aproximačních funkcí. Pro samotnou implementaci je pak vybrána metoda nejmenších ...