Now showing items 1-2 of 2

  • Multimediální podpora vývoje aplikací pro senzorové sítě 

    Martínek, Radim
    Tato bakalářská práce byla psána s cílem podpořit vývoj aplikací vhodných pro použití v senzorových sítích. Poskytuje základní teoretické a praktické informace, které by studentovi mírně znalému oboru informačních technologií, ...
  • Technologie senzorových sítí 

    Koval, Miroslav
    Táto diplomová práca sa zaoberá technológiou bezdrôtových senzorových sietí, špeciálne ZigBee. Delí na dve časti - teoretickú a praktickú. Teoretickú časť tvoria kapitoly popisujúce protokoly, normy a štandardy, na ktorých ...