Now showing items 1-20 of 28

 • Digitálně řízení tyristorový zdroj s GSM komunikací 

  Buday, Martin
  Obsahom tejto Diplomovej práce je návrh digitálneho riadenia pre tyristorový zdroj s GSM komunikáciou. Určený pre protikoróznu ochranu. Práca obsahuje návrh celého zariadenia od prvotných návrhov schém až po konečný výrobok. ...
 • Elektronický regulátor rychlosti vozidla 

  Šimbera, Michal
  Práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením funkce řídicí jednotky pasivního tempomatu. Nejdříve jsou identifikovány potřebné vstupy, výstupy a regulátor řídicí jednotky. Dále je rozebrán návrh elektroniky, volba procesoru, ...
 • Hybridní řídicí systém pro quadrokoptéru 

  Sojka, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a teoretickým popisem hybridního řídicího systému pro quadrokoptéru. Uvádí matematický model stroje, použité senzory, jejich principy a popis jednotlivých výpočetních uzlů. Práce ...
 • Jednokolové vozítko 

  Hanuš, Radek
  Cílem této práce je návrh a praktická realizace samobalancujícího vozítka podobného kolečkovému prknu, využívající k pohonu pouze jedno kolo umístěné ve středu konstrukce. Jezdec bude měnit směr a rychlost náklonem platformy. ...
 • Kontrolér termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem kontroléru termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru. Je zde popsán princip termoelektrických chladičů a požadavky na jejich napájení. Dále jsou popsány možnosti zpětnovazební regulace ...
 • Návrh a testování algoritmů pro regulaci relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM 

  Nezval, David
  Tato bakalářská práce se zabývá regulací relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM. K automatické regulaci jsou využity regulátory na principech PID regulace s konstantními koeficienty, samočinně nastavující PID regulace ...
 • Novel Resistorless Mixed-Mode PID Controller with Improved Low-Frequency Performance 

  Silaruam, V.; Lorsawatsiri, A.; Wongtaychatham, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  This paper introduces a new resistorless mixed-mode proportional-integral-derivative (PID) controller. It employs six simple transconductors and only two grounded capacitors. The proposed PID controller offers several ...
 • Optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik 

  Kočí, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím evolučních výpočetních technik při nastavování PID regulátoru. V rešeršní části shrnuje základní informace o problematice regulace a další potřebné podkladové informace o kvalitě ...
 • Ovladač tříosého nanometrického manipulátoru 

  Pernica, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem piezoelektrického jevu a jeho využití pro polohování s nanometrovou přesností v laboratorním využití. V práci je popsán přímý a nepřímý piezoelektrický jev, různé druhy piezoelektrických ...
 • Platforma pro vývoj tří-rotorové helikoptéry 

  Votava, Martin
  Cílem této práce je návrh a stavba platformy pro vývoj třírotorové helikoptéry, nazývané tricopter. Teoretická část práce vysvětluje principy letu helikoptér a způsob ovládání tricopteru. Popisuje činnost inerciálního ...
 • Posouzení vhodnosti učení pro heuristické adaptivní řízení pohonů 

  Kerek, Milan
  Táto bakalárska práca je zameraná na možnosti využitia umelých neurónových sieti v regulácií nelineárnych dynamických systémoch. Ďalej je v práci ukázaná možnosť kombinácie neurónových regulátorov s lineárnymi regulátormi ...
 • Programování Arduino pomocí Matlab/Simulink 

  Bartoněk, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je rešerše možností programování mikrokontrolerů Arduino prostřednictvím programu Matlab/Simulink. Součástí práce je také stručná rešerše platformy Arduino. Dále byly vytvořeny a popsány dvě ...
 • Průmyslový PID regulátor s vizualizací a beznárazovým přepínáním 

  Kupčík, Michal
  Tato práce seznámí čtenáře s různými programovými realizacemi PID regulátoru. Dále obsahuje popis čtyř základních událostí, u kterých dochází k nárazovému přepínání. Pro každou z těchto čtyř událostí je provedena analýza, ...
 • Průmyslový regulátor PID s autotunerem a vizualizací 

  Vávra, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá implementací průmyslově použitelného regulačního členu do zařízení Power Panel firmy B&R, v programovém prostředí Automation Studio 3.0.71. Jedná se o PID regulátor s autotunerem a vizualizací, ...
 • Regulace výšky létajícího robota 

  Palacký, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v prví části zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro testování algoritmů regulace výšky létajícího robota. Dále pak vytvářením a testováním algoritmu regulace výšky za účelem aplikování poznatků ...
 • Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů 

  Korsa, Filip
  Kvalitní simulace hydraulického mechanismu vede k úspoře času a dalších nákladů spojených se změnou nevhodně navrženého obvodu. Cílem diplomové práce je revitalizace zkušebního testeru pro simulaci hydraulických obvodů za ...
 • Robot řízený mikroprocesorovou jednotkou PIC 

  Heřman, Petr
  Tato práce popisuje návrh robota z cenově dostupného materiálu. Zahrnuje implementaci firmware vlastní jednotky nižšího řízení založené na mikrokontroléru PIC, která má na starost řízení motorů, získávání dat ze senzorů a ...
 • Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním 

  Ševcovic, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením řídicího systému divadelní scény. Systém je postaven na technologii průmyslových počítačů a dokáţe manipulovat s divadelními zařízeními, například propadlem. Asynchronní motor a ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Bugár, Loránt
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...
 • Senzorika a řízení pohybu pro humanoidního robota 

  Chlaň, Jakub
  Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom a skonštruovaním jednoduchého humanoid-ného robota s dvoma končatinami upevnenými na trupe. Práca bola riešená ako tímový projekt dvoch autorov. Preto je podrobnejšie popísaná ...