Now showing items 1-10 of 10

 • Anténa pro univerzální vysílač 

  Daněk, Jan
  Tato diplomová práce popisuje elektricky malé antény používané pro mobilní zařízení v pásmu ISM. Cílem práce je výběr vhodné antény pro univerzální vysílač v pásmu 868 MHz. Práce obsahuje popis univerzálního vysílače/přijímače, ...
 • Antény pro pásmo GSM 

  Rousek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá miniaturizačními technikami planárních antén typu invertované F (PIFA). V práci jsou simulovány antény pro pásma GSM využívající meandrování zářiče antény, kapacitní zátěž a U-sloty v zářiči. Je ...
 • A Compact Multiband Multimode Antenna Employing Defected Ground Structure 

  Acharjee, J.; Kumar, R. L.; Mandal, K.; Mandal, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  An analysis of shorting pin loaded compact triple-band antenna with triple-mode characteristics is carried out in this paper. The antenna structure is designed with a rectangular patch loaded with open edge slots to excite ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Návrh antény PIFA pro GSM pásma 

  Kollár, Marcel
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh PIFA (Planar Inverted-F Antenna ) antény pracující v pásmech GSM (Global System for Mobile communications). Na začátku je stručně rozebrána oblast planárních (mikropáskových) antén. ...
 • Síť pro vysofrekvenční komunikaci na lidském těle 

  Halas, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh sítě pro vysokofrekvenční komunikaci na lidském těle. Práce je zaměřena na návrh antén pracujících ve dvou pásmech, a to konkrétně na kmitočtech 2,4 GHz a 5,8 GHz. Anténa je integrována do ...
 • Slotted PIFA for Mobile Communication Devices 

  Bonefacic, D.; Rapinac, B.; Bartolic, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  Slotted PIFA with capacitive loading for operation in the 880 / 960 MHz band is presented. The PIFA is intended for mobile terminals in GSM mobile communication network. The antenna is placed on a ground plane with dimensions ...
 • User Hand Influence on Properties of a Dual-Band PIFA Antenna 

  Vehovsky, R.; Pokorny, M.; Pítra, Kamil (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  This paper deals with the user hand influence on impedance matching and radiation pattern of a planar inverted-F antenna (PIFA). In the text, the PIFA structure is discussed in order to achieve broadband and multiband ...
 • Vícepásmová anténa pro bezdrátovou počítačovou komunikaci 

  Večeřa, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu planárních PIFA antén pro dvoupásmový provoz. Dvě z této skupiny antén jsou detailněji prostudovány a modelovány v program Zeland IE3D s cílem navrhnout je pro kmitočtová pásma ...
 • Vliv uživatele na miniaturní antény v mobilních aplikacích 

  Vehovský, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem uživatele na vlastnosti miniaturních antén v mobilních aplikacích. V teoretické části jsou představeny elektricky malé antény, jejich základní parametry a omezení. Tato část se dále ...