Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++ 

    Procházka, Tomáš
    Ve své diplomové práci se zabývám modelováním a simulací multicastového směrovacího protokolu PIM Sparse Mode v nástroji OMNeT++. Čtenář se seznámí se základními informacemi o multicastu, s protokolem PIM-SM, jeho konfigurací ...