Now showing items 1-2 of 2

  • Architektury systémů na Internetu se skupinovým adresováním 

    Veselý, Vladimír
    Spolu s rozvojem šíření multimediálního obsahu a aplikací s distribuovaným výpočtem napříč Internetem vzrostla důležitost optimalizace provozu, zde se jako nejlepší nástroj k dosažení cíle ukázal multicasting. Tato diplomová ...
  • Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++ 

    Rybová, Veronika
    V dnešních sítích se běžně setkáváme s multicastovým provozem. Pro seznámení se s multicastovou architekturou a jejím chováním v jakékoliv situaci je nejlepší využít možnosti simulování. Tato diplomová práce se zabývá ...