Now showing items 1-6 of 6

 • Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN - laboratorní úloha 

  Kaller, Ondřej
  Účelem tohoto semestrálního projektu je vytvoření koncepce laboratorní úlohy Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN, jež by byla alternativou úlohy měřené v předmětu BSES na jiném vzorku. Pro tuto laboratorní práci ...
 • Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně 

  Vitásek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá energetickým proměřováním optického svazku ve vzdá-lené zóně. Objasněny jsou veličiny: optická intenzita a optický výkon. V práci je diskutováno řešení vlnové rovnice. Popsány jsou rovinná ...
 • Mikrovlnné modulátory na bázi sixportů 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou modulátorů, řešených pomocí mikrovlnných šestibranů. V úvodu jsou rozebrány dosavadní řešení šestibranů jako modulátorů, jejich přenosové funkce a technologie SIW. Návrhová část obsahuje ...
 • Multifunctional Antenna with Reconfigurable Ultra-Wide Band Characteristics 

  Verma, A.; Parihar, M. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this paper a multifunctional antenna is presented which offers an ultra-wideband (UWB) operation, an UWB operation with two switchable notches and reconfigurable dual-band operation for WiMAX and WLAN applications, ...
 • Rekonfigurovatelná vícepásmová anténa 

  Havlín, Radomil
  Tato práce se zabývá modelováním a výrobou rekonfigurovatelných vícepásmových planárních antén, které umožňují elektrické přepínání pracovních pásem. Po nasimulování antén s PIN diodou a FET přepínačem v komerčním programu ...
 • Superstrate-integrated Switchable Beam Rectangular Microstrip Antenna for Gain Enhancement 

  Kawdungta, S.; Jaibanauem, P.; Pongga, R.; Phongcharoenpanich, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  This research has proposed a switchable beam rectangular microstrip antenna with double parasitic patches, in which two PIN diodes were deployed for manipulation of the main beam direction and a superstrate (i.e. either a ...