Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace zastřešení bytového domu Na podkově v Řečicích 

    Bradáčová, Eliška
    Tato práce se zabývá realizací zastřešení bytového domu v obci Řečice. Cílem je dosažení nejlepší varianty z hlediska finančního, časového nebo technologického řešení výstavby šikmé střechy bytového domu s obytným podkrovím.