Now showing items 1-6 of 6

 • Databáze pohybujících se objektů 

  Vališ, Jaroslav
  Práce pojednává o problematice reprezentace pohybujících se objektů a typických operací nad těmito objekty. Seznamuje s podporou pro časoprostorová data v prostředí databázového serveru Oracle10g a představuje dva návrhy ...
 • Doménové indexy v prostředí Oracle 11g 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou doménových indexů v Oracle Database 11g. Popisuje architekturu databáze a rozebírá dostupné možnosti indexování. Jsou zde vysvětleny konkrétní způsoby implementace a použití doménových ...
 • Implementace části standardu SQL/MM DM pro asociační pravidla 

  Škodík, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází, konkrétně se zaměřuje na asociační pravidla, která jsou součástí systému dolování z dat. Dolováním se snažíme získat znalosti (data), která nejsou ...
 • Objektově relační databáze 

  Franek, Zdenko
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou objektovo relačných databázových systémov. Popisuje objektovo relačný model definovaný podľa štandardov SQL, a následne využitie týchto štandardov v produkte databázy Oracle ...
 • Porovnání přístupů k ukládání dat ve webových aplikacích 

  Hranáč, Jakub
  Porovnání jednotlivých databází z pohledu vývojáře webové aplikace. Porovnání způsobů, kterými se k databázím přistupuje. Implementace jednoduchého projektu pro práci s různými databázovými servery.
 • Systém pro zpracování dat ze zkušebních formulářů 

  Purdjak, Jakub
  Cílem této práce je vytvoření systému pro zpracování dat ze zkušebních formulářů za použití relační databáze Oracle a prostředí Oracle APEX. Práce analyzuje potřeby pro vytváření a zpracování zkušebních formulářů. Popisuje ...