Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza plastových materiálů vyrobených aditivní technologií 3D tisku 

  Spišák, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá vplyvom farbiacich aditív a nastavením procesných parametrov 3D tlače na mechanické a povrchové vlastnosti vzoriek z materiálu PLA. V práci je charakterizovaný proces výroby filamentu, ako aj ...
 • Experimentální určení vhodného technologického postupu výroby bezpilotního prostředku metodou FDM 

  Hubáček, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem materiálu a technologie pro 3D tisk letadel pomocí metody Fused Deposition Modeling. Pro testování bylo zvoleno 9 materiálů, které jsou dostupné pro tisk touto metodou a mají zajímavé charakteristiky ...
 • Možnosti recyklace PLA materiálu pro účely 3D tisku a vliv na mechanické vlastnosti 

  Sedláček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním mechanických vlastností 3D výtisků PLA v průběhu recyklace. Recyklační cyklus probíhal následovně: vytištěná zkušební tělesa technologii FDM z PLA byla nadrcena a znovu extrudována ...
 • Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné 

  Figalla, Silvestr
  Práce se zaměřuje na nové postupy přípravy derivátů kyseliny mléčné. Hlavním cílem bylo ověření proveditelností přípravy vysokomolekulárního polylaktidu s využitím ethyllaktátu jako prekurzoru syntézy laktidu. Část práce ...
 • Povrchové změny v závislosti na parametrech FDM tisku 

  Čada, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou modifikované RepRap 3D tiskárny Rebel II, která pracuje na principu Fused Deposition Modeling technologie a výběrem vhodných kritérií pro tisk. Hlavní zaměření je na teplotu tištěného ...
 • Příprava a charakterizace lehčených polymerních materiálů s hierarchickou celulární strukturou 

  Režnáková, Ema
  Asymetrické usporiadanie celulárnej štruktúry umožňuje presné funkčné prispôsobenie sa na všetkých úrovniach hierarchie, čo odvodzuje vynikajúce vlastnosti pre vývoj nových materiálov. Hlavným cieľom zavedenia hierarchie ...
 • Simulace vlivů vyhřívané podložky na tisknutý model u 3D tiskárny 

  Sodomka, Petr
  Tato diplomová práce řeší problematiku 3D tisku na nekomerčních tiskárnách. Popisovány jsou možnosti jejího využití, teorie šíření tepla při tisku a používané materiály pro tisk. Další část práce je zaměřena na vyhřívané ...
 • Stability of collagen scaffold implants for animals with iatrogenic articular cartilage defoects 

  Jančář, Josef; Vojtová, Lucy; Nečas, Alois; Srnec, Robert; Urbanová, Lucie; Crha, Michal (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2009-12-15)
  Synthesis and characterization of biodegradable hydrogels based on collagen modified by addition of synthetic biodegradable copolymer intended for preparation of porous scaffolds for mesenchymal stem cells used for possible ...
 • Studium využití esterů kyseliny mléčné pro přípravu laktidů a PLA 

  Vida, Mikuláš
  Diplomová práce se zabývá využitím esterů kyseliny mléčné pro přípravu laktidů a PLA. V teoretické části byla zpracována literární rešerše se zaměřením na výrobní technologie a vlastnosti kyseliny mléčné a jejích esterů ...
 • Šestinohý kráčející robot 

  Kotrík, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou konštrukciou šesťnohého kráčajúceho robota. Práca pozostáva z niekoľkých častí, ktoré nám priblížia, akým spôsobom bolo postupované pri návrhu a konštrukcii robota. Práca začína ...
 • Test Methods of PAL-, PLA-, and MAPL- Structures 

  Vlcek, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-09)
  The architecture of various programmable logic arrays such as PAL (Programmable Array Logic), PLA (Programmable Logic Array) and MAPL (Multiple Array Programmable Logic) differ slightly in interconnection. The introduced ...
 • Vliv kanálu trysky na parametry tisku 3D FDM tiskárny 

  Rygl, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kanálu trysky na různé parametry tisku metodou FDM / FFF. V první části je stručně popsáno zařazení této metody mezi aditivními technologiemi. Následuje popis zařízení pro dotčenou ...
 • Výroba funkčního prototypu úchytu sedla kola metodou FDM 3D tisku 

  Zemánek, Patrik
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu prototypu metodou FDM tisku. Cílem této práce bylo se obeznámit s tématem a projít si výrobním procesem prototypu. Na závěr je součást otestována a zhodnocena z ekonomického hlediska.
 • Výroba prototypu tělesa odsávání CNC frézky na 3D FDM tiskárně 

  Žižlavský, Marek
  Projekt pojednává o výrobě prototypu tělesa odsávání pro CNC frézku. Zvolena byla metoda 3D tisku a to konkrétně FDM. Materiálem pro tisk je PLA. Při tisku bylo užito vrstvení 0,25 mm za teploty trysky 210 °C. Celková doba ...
 • Zkoušky vybraných vlastností materiálů pro 3D tisk 

  Čáslavský, František
  Tato diplomová práce se zabývá 3D tiskem, materiály pro 3D tisk, jejich testováním a zjišťováním jejich parametrů. Cílem je porovnat vybrané materiály, určit jejich ideální tiskové parametry a podrobit je testům dle navržené ...