Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohonů pomocí PLC s využitím sběrnice CAN 

    Polach, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací řídícího algoritmu všesměrového autonomního robotu. Robot je řízen pomocí PLC řady X20 společnosti Bernecker&Rainer. Pohon je realizován třemi integrovanými regulačními pohony ...