Now showing items 1-2 of 2

  • Model výtahu s rozhraním AS-Interface 

    Žůrek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu výtahu řízeného pomocí sériové průmyslové sběrnice AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti potřebné pro uvedení čtenáře do problematiky. Jedná ...
  • Řízení modelu výtahu 

    Žůrek, Martin
    Tato práce se zabývá návrhem algoritmu řízení laboratorního modelu výtahu a vizualizací v programu Factory Talk View Studio. V úvodu práce je stručně popsána průmyslová komunikační síť AS-Interface a v praxi používané ...