Now showing items 1-12 of 12

 • Komunikace po silových rozvodech pro účely domácí automatizace 

  Hromádka, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem a návrhem modemu pro komunikaci po silových rozvodech v domácnosti. První část práce popisuje historii, kmitočtová pásma, používané modulace a zabývá se výběrem vhodného komunikačního ...
 • Komunikační jednotka pro spotřebiče inteligentních domů 

  Čičmanský, Tomáš
  Bakalárska práca sa venuje objasneniu problematiky PLC a využitiu nadobudnutých vedomostí pri návrhu PLC modemu. Za úlohu má hlavne zozbierať potrebné podklady a teoretické znalosti o PLC, ktoré budú slúžiť pre návrh ...
 • Model distribuční sítě 

  Csiba, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou PLC komunikací při různých scénářích. V první části je představen princip úzkopásmové a širokopásmové komunikace a analýza elektrického vedení. V další části je popisován NS-3 ...
 • Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC 

  Novák, Michal
  Tato semestrální práce je zaměřena na obvodový návrh opakovače pro PLC komunikaci, aby bylo možné dosáhnout větší vzdálenosti při komunikaci. Může také sloužit jako překlenovací modem pro neprůchozí zařízení energetické ...
 • Modem pro komunikaci po napájecím vedení 

  Sláčik, Ján
  Tato práce se zabývá studií dostupných standardů a obvodů pro komunikaci po napájecím vedení. Je popsán princip komunikace po elektrické síti 230 V/50 Hz. K tomu účelu je zde uvedeno několik dostupných modemů možných k ...
 • Návrh sítě PLC pro dálkový sběr dat 

  Šebela, Miroslav
  V práci je dle zadání proveden návrh sítě PLC (power line carrier communication) pro dálkový sběr dat. Pro bližší seznámení se s touto technologií je rozvedena problematika komunikace po silovém vedení a možnosti využití ...
 • Powerline komunikace pro řízení LED světel 

  Šebesta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a testem systému pro powerline komunikaci, umožňujícím řízení LED světel. Práce nejdříve popisuje základní principy powerline komunikace, specifikuje komunikační pásma a srhnuje ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace pro Smart Metering 

  Kubů, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popsán základní princip, rozdělení PLC komunikace, historie technologie, využívané komunikační standardy a rušení ovlivňující datovou komunikaci této ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace s vysokou datovou rychlostí na bázi OFDM techniky 

  Csiba, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popisována historie, princip úzkopásmové komunikace a popis čtyř dostupných úzkopásmových standardů (PRIME, G3-PLC, G.hnem, IEEE P1901.2) s jejich ...
 • Úzkopásmový PLC modem 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na využití technologie PLC. Cílem je sestavení zařízení, které bude komunikovat v oblasti úzkopásmového přenosového frekvenčního pásma. Přenos komunikace mezi plc prvky probíhá skrze nn síťové rozvody. ...
 • Úzkopásmový PLC modem 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na využití technologie PLC. Cílem je sestavení zařízení, které bude komunikovat v oblasti úzkopásmového přenosového frekvenčního pásma. Přenos komunikace mezi plc prvky probíhá skrze nn síťové rozvody. ...
 • Wattmetr s podporou komunikace PLC 

  Szalbot, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením zařízení, které kombinuje dvě technologie. První je wattmetr pro měření elektrické energie a druhou je technologie PLC, která umožňuje komunikaci v rámcí silového vedení. Pro navrhovaný ...