Now showing items 1-8 of 8

 • Efektivní využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů 

  Náchodský, Ladislav
  Bakalářská práce řeší problematiku efektivního využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů. Práce definuje výhody a nevýhody nasazení a využívání systémů počítačové podpory. Porovnává ...
 • Implementace nových vzduchových jističů ABB SACE Emax 2 do produktové řady nízkonapěťových rozváděčů MNS 

  Studený, Michal
  Diplomová práce obsahuje shrnutí rozdílnosti stávajícího řešení řady MNS rozváděčů proti inovačnímu návrhu s projektovým jménem AGOMIN. Úvodní část se věnuje seznámení s CAD programem SolidWorks a jeho podnikovou nástavbou ...
 • Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě 

  Krajger, Oliver
  Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho ...
 • Možnosti CAM softwaru NX při programování CNC obráběcích strojů 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá aplikací NX CAM a jejích možnostech při výrobě vybraných tvarů na zvolené součásti. Zahrnuje výběr stroje a strojního vybavení, nástrojů spolu s trny a upínacími kužely, zvolení a ověřením řezných podmínek. ...
 • Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT 

  Váňa, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci technologického procesu. Teoretická část textu pojednává o simulačních nástrojích dostupných na trhu. Pozornost je věnována nástroji SIMIT, který je velmi komplexním řešením ...
 • Simulation of Heat Transfer in Low-Voltage Switchboard MNS 

  Czudek, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The content of this work is the diagnosis of the temperature profile of industrial low voltage switchboards. Place of origin, flow and heat dissipation are important aspects in the design of the cabinet, particularly with ...
 • Studie řízení životního cyklu produktu v podniku 

  Kříž, Pavel
  Práce se zabývá udržitelným rozvojem podniku se zaměřením na PLM systém v prostředí průmyslového podniku. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), jeho nároky a přínosy se zaměřením na oblast mechatroniky. ...
 • Studie řízení životního cyklu produktu v podniku 

  Dobešová, Lenka
  Práce se zaměřuje na udržitelný rozvoj podniku s využitím PLM systému v prostředí průmyslového podniku, který se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu ...