Now showing items 1-8 of 8

 • Nástroj pro kvantitativní analýzu a detekci rizik u konfliktu v zákaznických prostředích při vydávání verze 

  Jaroš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce rizik v konfliktech při vydávání nové verze v zákaznických prostředích. Práce se věnuje znalostním oblastem managementu projektů dle aktuálního standardu PMI, kde jedna ...
 • Nástroj pro podporu managementu rizik 

  Vystavěl, Jaroslav
  Tento diplomová práce se zabývá řízením rizik. Celá práce je koncipována dle současného standardu PMI. Jedná se o rozbor deseti znalostních oblastí a procesů v nich obsažených. Po vysvětlení základních pojmů z oblasti ...
 • Nástroj pro podporu managementu rizik 

  Škutová, Sára
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik v projektech. Cílem bylo nastudovat znalostní oblasti řízení projektu, hlavně pak plánování, identifikaci a kvalitativní analýzu z oblasti řízení rizik. Na základě informací z ...
 • Nástroj pro podporu ověřování profesní kvalifikace 

  Roubal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá specifikací, návrhem a implementací nástroje pro podporu ověřování profesní kvalifikace. Nejprve je popsán management projektů z hlediska mezinárodních standardů a certifikací. Poté jsou ...
 • Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní ...
 • Podpora managementu harmonogramu v agilním vývoji produktu 

  Bližňák, Andrej
  Táto práca sa zaoberá riešením problematiky z oblasti riadenia projektov a konkrétnejšie z oblasti riadenia harmonogramu s prvkami agilných techník. Následne je skúmané prostredie malých firiem, na základe čoho vznikol ...
 • Zavádění projektového řízení do strojírenských firem 

  Jarolímek, Jiří
  Tato bakalářská práce mapuje současný stav použití projektového řízení ve strojírenství, dále pak návrh jeho implementace do strojírenské společnosti, která ho dosud nepoužívala. Možnosti projektového řízení jsou popsány ...
 • Zavedení agilního přístupu projektového managementu ve vybrané firmě 

  Bartovičová, Slavomíra
  Diplomová práca sa zaoberá zavedením agilného prístupu projektového manažmentu pre menšie softwarové projekty v oddelení ATS pobočky HTS CZ spoločnosti Honeywell. Oddelenie ATS spadá pod divíziu AerospaceĽ ktorá sa orientuje ...