Now showing items 1-9 of 9

 • Digitální obrazová steganografie 

  Kolarčík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá digitální obrazovou steganografií a implementací některých dostupných metod. V rámci této práce je popsána steganografie na obecné úrovni, její historie i současná podoba. Dále je uvedena ...
 • Digitální obrazová steganografie 

  Mazánek, Antonín
  Tato bakalářská práce seznamuje s vědní disciplínou steganografie. Uvádí její dávnou i podstatně bližší historii, zmiňuje její současné využití a nastiňuje možné směry, kterými by se mohla steganografie v budoucnu vydat. ...
 • Digitální stegoanalýza 

  Molnár, Ondřej
  Stegoanalýza je opačnou vědní disciplínou steganografie, která se zabývá ukrýváním tajných zpráv do různých nosičů. Moderní steganografie využívá jako nosiče nejčastěji obrázkové soubory. Tato bakalářská práce vytváří ...
 • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

  Had, Filip
  Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...
 • Moderní kompresní formáty digitálního obrazu 

  Eder, Radek
  V této bakalářské práci je nastíněna problematika komprese digitálního obrazu. Jsou zde popsány základní barevné modely RGB a YCbCr a převod mezi nimi. Popsány jsou současně používané kodeky digitálního obrazu. Detailněji ...
 • Porovnání vlivu algoritmů komprese obrazu otisku prstu na kvalitu porovnávacích algoritmů 

  Varga, Marek
  Táto práca si kladie za cieľ zhodnotiť vplyv rôznych možností kompresie a techník spracovania obrazu pre rôzne typy snímok odtlačkov prstov. Kvalita kompresných metód sa otestuje pomocou rôznych techník porovnávania odtlačkov ...
 • Program pro bezpečnostní kontrolu ikon operačního systému 

  Ružička, Vladimír
  Tato práce se zaobírá ikonami v systémech Windows a jejich formátem. Ukazuje jakým způsobem s nimi systém pracuje a jak můžou být zneužity pomocí malware. Dále skoumá spůsoby, jakými je možné ikony vzájemně porovnávat. ...
 • Univerzální grafický editor - import/export 

  Kádek, Tibor
  Práca sa zaoberá problematikou tvorby grafov v systéme UGE (Univerzálneho grafického editora) a možnosťami, ktoré ponúka pre programátorov zásuvných modulov. Cieľom práce bolo navrhnutie formátu UGML (UGE Graph Markup ...
 • Webová služba - obrazové mozaiky 

  Beil, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vytvořením obrázkové mozaiky -- tedy obrázku, který je složen z~dalších tak, aby se z~dálky jevil jako obrázek jiný. Dále se práce zabývá možností přenesení takovéto programu jako webovou službu.