Now showing items 1-5 of 5

 • Cavitation Induced by Rotation of Liquid 

  Kozák, Jiří
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním a numerickým výzkumem kavitace vyvolané rotací. Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita transparentní osově symetrická Venturiho dýza, díky čemuž bylo možné zkoumat dynamiku ...
 • Počítačové modelování proudění vzduchu v plynovém hořáku 

  Waloszek, Jan
  Tato práce je zaměřena na počítačové modelování proudění v hořáku. Hlavním cílem je poskytnout komplexní porovnání výsledků získaných pomocí několika přístupů k modelování, na různých výpočetních sítích a také pomocí různých ...
 • Proper Orthogonal Decomposition of Pressure Fields in a Draft Tube Cone of the Francis (Tokke) Turbine Model 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel (IOP Publishing, 2015-01-06)
  The simulations of high head Francis turbine model (Tokke) are performed for three operating conditions - Part Load, Best Efficiency Point (BEP) and Full Load using software Ansys Fluent R15 and alternatively OpenFOAM ...
 • Spatio-temporal description of the cavitating flow behavior around NACA 2412 hydrofoil 

  Rudolf, Pavel; Štefan, David; Sedlář, Milan; Kozák, Jiří; Habán, Vladimír; Huzlík, Rostislav (IOP Publishing, 2015-12-06)
  Spatio-temporal description of the cavitating flow around hydrofoil with 8 degrees incidence using proper orthogonal decomposition (POD) is presented. POD is a suitable tool, which provides information not only about the ...
 • Study of the Dissipation in Spiraling Vortical Structures 

  Štefan, David
  This work deals with study of swirling flows where the spiral vortical structure appears. The main relation is to flow seen in the draft tube cone of hydraulic turbines operated out of the design point (i.e. best efficiency ...