Now showing items 1-2 of 2

  • Měření hlasové kvality technologie VoLTE/VoWiFi 

    Kráčala, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi použití ITU-T G.107 E-modelu pro objektivní neintrusivní měření kvality přenosu hlasu v sítích LTE a Wi-Fi. V první části práce jsou prezentovány používané metody měření hlasové ...
  • Objektivní analýza dat získaných během měření kvality signálu 

    Dopita, Michal
    Tato práce je zaměřena na objektivní analýzu dat získaných během měření kvality signálu a mapování kvality služeb poskytovaných firmou O2 Czech Republic a.s. Účelem studie je zmapovat dosavadní metody, prostředky a způsoby ...