Now showing items 1-19 of 19

 • Bezpečnostní rizika v pasivních optických sítích 

  Šimoník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem pasivních optických sítí podle standardů, které byly definovány Mezinárodní telekomunikační unií (APON, BPON, GPON, XG-PON a NG-PON). Dále se práce zabývá bezpečností ...
 • Efficiency Tests of DBA Algorithms in XG-PON 

  Sikora, Pavel; Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-07-08)
  Sophisticated dynamic bandwidth allocation (DBA) algorithms can dramatically improve or worsen throughput and delay in whole networks. It is very important to choose the right DBA algorithm. Our work tests static assignment ...
 • Kvalita služeb v optických přístupových sítích 

  Šifta, Radim
  Práce je zaměřena na optické přístupové sítě. Zabývá se problematikou přenosových para metrů fyzické vrstvy, jejich negativním dopadem na parametry kvality služeb a možnostmi redukce jejich vlivu pomocí polarizačního ...
 • Modernizace části metropolitní optické síťové infrastruktury 

  Cichra, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přestavbu aktivní metalicko-optické sítě v lokalitě Brno – Zábrdovice, konkrétně v ulicích Šámalova, Kuldova a Krokova na čistě pasivní optickou síť vybudovanou na bázi xPON technologií ...
 • Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON 

  Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav; Münster, Petr; Vojtěch, Josef; Havliš, Ondřej; Sikora, Pavel (Croatian Communications and Information Society, 2017-04-07)
  As NS-3 simulator does not support the direct mapping of Triple Play services into T-CONT and their labeling. We focus on a delay value for Triple Play services which was reduced by own modification in a GIANT algorithm. ...
 • Nasazení FTTH v lokálních sítích 

  Horníček, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena v teoretické a praktické rovině na problematiku optické přístupové sítě. První kapitola pojedná o konceptu přístupových sítí typu FTTx. Druhá kapitola je zaměřena na princip a standardizaci ...
 • Návrh a simulace optické přístupové sítě typu PON 

  Mikauš, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo demonstrovat zvolenou PON sít v simulačním nástroji OPNET Modeler. Práce se věnuje pasivním optickým sítím. Zejména pak řešením, která jsou založená na přenosu Ethernet rámců. V teoretické části ...
 • Návrh nových laboratorních úloh s gigabitovou pasivní optickou sítí 

  Chlápek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh laboratorních úloh na problematiku gigabitových pasivních optických sítí (PON). V teoretickém rozboru je prostor věnován seznámením s obecnou problematikou PON, a dále s rozborem ...
 • Optické senzorické systémy 

  Janďourek, Leoš
  Semestrální práce se zabývá optikou, optickými vlákny a především optickými senzory, se kterými se v ní podrobněji seznámíme. Dále si představíme nový simulační program od firmy VPI photonics. Ukážeme si jeho uživatelské ...
 • Optimalizace a měření parametrů PON sítě FTTx 

  Černý, Michal
  Práce rozebírá současný vývoj na poli pasivních optických sítí a jednotlivé generace přenosových standardů. Podrobněji se zabývá parametry ODN, metodami jejich měření a volbou potřebných měření v praxi. Hlavní část práce ...
 • Parametry sítí FTTx 

  Münster, Petr
  Tato práce se zabývá parametry sítí FTTx a možnostmi zvýšení limitních hodnot některých vybraných parametrů. První a druhá kapitola popisují nezbytnou teorii pro pochopení výstupů v dalších částech práce. V praktické části ...
 • Simulace Triple Play služeb pro sítě další generace 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o XG-PON sítích. Obsahuje popis fyzické vrstvy z hlediska parametrů, jejího dělení a také možnostmi větvení. Popisuje také přenosovou vrstvu a její podvrstvy. Uvádí postup aktivace ONU jednotky po připojení ...
 • Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů 

  Chaloupka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání simulačních nástrojů OptSim™ a PHOTOSS, které jsou využívány pro simulace datových provozů v přístupových a metropolitních sítích. Výsledkem práce jsou tři laboratorní úlohy a jejich ...
 • Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů 

  Chaloupka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání simulačních nástrojů OptSim™ a PHOTOSS, které jsou využívány pro simulace datových provozů v přístupových a metropolitních sítích. Výsledkem práce jsou tři laboratorní úlohy a jejich ...
 • Technologie datových přenosů v optických přístupových sítích FTTx 

  Matušík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je popsat problémy spojené s návrhem FTTX sítí a přiblížit čtenáři problematiku datových přenosů v optických přístupových sítích typu PON. V úvodu jsou zmíněny jednotlivé technologie, které již ...
 • Testování optických sítí 

  Šimoník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem testování fyzické vrstvy optických sítí a kvality služeb dle příslušných norem a doporučení (ČSN, ITU a RFC). V první kapitole je uveden popis jednotlivých optických vláken, jejich ...
 • Vliv dynamického přidělování šířky pásma na koncové jednotky 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o DBA algoritmech využívaných v XG-PON sítích. Popisuje jak referenční vzhled DBA algoritmů, tak tři konkrétní DBA algoritmy diskutované v odborných článcích. Konkrétně se jedná o GIANT, HYRA a modifikovaný ...
 • Vulnerbility Of Gpon Network Elements 

  Chlapek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Passive optical network (PON) is a promising access network technology used in modern telecommunications. Due to their passive nature PONs are potentially vulnerable against a number of security threats. This paper is ...
 • Vysokorychlostní (100G) přístupové sítě. 

  Chlápek, Jan
  V práci bylo cílem na popsat vývoj, parametry a potřeby pro vysokorychlostní přístupové sítě. Úvodní část teoretického rozboru tématu je věnována popisu obecných poznatků o optických přístupových sítí. Dále je velká část ...