Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubík, Petr
  Bakalářská práce se věnuje tématu Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je zaměřena na zkoumání a hodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu v letech 2014 - 2018. V teoretické ...
 • Návrh komunikačního mixu nového produktu 

  Pšejová, Kristína
  Diplomová práca je zameraná na oblasť marketingu, konkrétne komunikačného mixu. V rámci teoretickej časti sú definované najdôležitejšie pojmy potrebné k pochopeniu problematiky. Zároveň sú tu popísané analýzy, ktoré budú ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Jakubčová, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá zlepšením komunikačného mixu vybranej akciovej spoločnosti. Prvá časť práce je zameraná na teoretický výklad a vymedzenie dôležitých pojmov marketingu, analýzy prostredí, nástrojov marketingového ...