Now showing items 1-2 of 2

  • Dopravní prostředek pro poštovní doručovatele 

    Lidmila, Jan
    Design trojkola pro poštovní doručovatele, pro zefektivnění a usnadnění práce.
  • Komponenta pro monitoring serverů 

    Boček, Jaromír
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním programu univerzální komponenty pro sběr dat ze serverů. Komponenta splňuje požadavky pro snadnou instalaci, nastavení a rozběh z daného serveru. Z monitorovaného stroje odcházejí ...