Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní metody řízení kvality 

    Slabyhoudek, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá moderními metodami řízení kvality a jejich přínosy pro podniky. Skládá se ze tří částí – první část této práce je zaměřena na obecné informace o metodách řízení kvality. Jsou zde popsány ...
  • Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 

    Prokeš, Tomáš
    První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou ...