Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie podniku 

    Pelán, Radim
    Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu e-shopu Brašničky.cz provozovaného společností OPTIMAL TWIN s.r.o. V první části popisuje teorii marketingu se zaměřením na online marketing. Druhá část se věnuje ...
  • Obnova hesel dokumentů Microsoft Office s využitím GPU 

    Zobal, Lukáš
    Tato práce se zabývá obnovou hesel dokumentů Microsoft Office rozšířením existujícího nástroje Wrathion. V práci je rozebrána problematika zabezpečení dokumentů, dále moderní metody šifrování a hešování a také základy ...