Now showing items 1-2 of 2

  • Power Analysis On Present Lightweight Cipher And Hw Countermeasure 

    Hirš, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    Power analysis presents the typical example of successful attacks against trusted cryptographic devices such as smart cards or emebeded devices. Nowadays, the popularity of Internet of Things (IoT) is growing therefore, ...
  • Skrývání proudové spotřeby 

    Hirš, David
    Proudová analýza představuje úspěšný typ útoku cíleného na důvěrná kryptografická zařízení, jako jsou například chytré karty. Popularita Internetu věcí (IoT) každým dnem roste, a je tedy nutné taková zařízení zabezpečit. ...