Now showing items 1-6 of 6

 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Bijotová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC ...
 • Modem pro komunikaci po napájecím vedení 

  Sláčik, Ján
  Tato práce se zabývá studií dostupných standardů a obvodů pro komunikaci po napájecím vedení. Je popsán princip komunikace po elektrické síti 230 V/50 Hz. K tomu účelu je zde uvedeno několik dostupných modemů možných k ...
 • Narrowband Power Line Comunication Based on G3 PLC and PRIME Standarts 

  Csiba, P. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This project is focused on narrowband PLC communication. In this project is described the experimental measurements with TMDSPLCKIT-V4 kit from the Texas Instruments company. The measurements are performed in home environment. ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace pro Smart Metering 

  Kubů, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popsán základní princip, rozdělení PLC komunikace, historie technologie, využívané komunikační standardy a rušení ovlivňující datovou komunikaci této ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace s vysokou datovou rychlostí na bázi OFDM techniky 

  Csiba, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popisována historie, princip úzkopásmové komunikace a popis čtyř dostupných úzkopásmových standardů (PRIME, G3-PLC, G.hnem, IEEE P1901.2) s jejich ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace se standardy G3-PLC, PRIME a IEEE-1901.2 

  Skrášek, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o standardech úzkopásmové PLC komunikace. V teoretické části jsou popsány všechny dostupné OFDM standardy, mezi něž patří G3-PLC, PRIME, IEEE-1901.2 a G.hnem. Praktická část se zabývá standardy ...