Now showing items 1-20 of 33

 • Alternativní JPEG kodér/dekodér 

  Jirák, Jakub
  Kodek JPEG je v současné době nejrozšířenější obrázkový formát. Tato práce se zabývá navrhnutím a implementací alternativního JPEG kodeku využívajícího proximální algoritmy v kombinaci se zafixováním bodů z původního obrazu ...
 • Analýza kvality obrazu v digitálních televizních systémech 

  Bednarz, Robin
  Diplomová práce se zabývá analýzou kvality obrazu v digitálních systémech a obsahuje teoretický popis metod subjektivního a objektivního hodnocení kvality obrazu. Práce obsahuje krátkodobou a dlouhodobou analýzu kvality ...
 • Comparsion Of VP9 And H265 Encoding Standards 

  Fendrich, Vítězslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with a comparison of the latest VP9 and H.265 video compression standards by objective and subjective metrics. For this purpose, four short video sequences in Ultra High Definition (UHD) resolution and ...
 • Content Aware Segment Length Optimization for Adaptive Streaming over HTTP 

  Zach, O.; Slanina, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  HTTP adaptive streaming is a widely used method for delivering the video content to its final recipi ents. The visual quality of the streamed video content is being adaptively changed according to network conditions to ...
 • Invisible Image Watermarking using Frequency Domain Feature Points 

  Pacura, Dávid (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  For robust invisible watermarking scheme for images, it is crucial to withstand both malicious and common image manipulations (e.g. JPEG compression, pixel jittering or cropping). In this paper, local image features are ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou komprese obrazu pomocí vlnkové transformace. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá kompresí obrazu s využitím vlnkové transformace. Na jejím začátku lze nalézt teoretické informace o nejznámějších postupech, které se využívají pro kompresi obrazu, důkladný popis vlnkové transormace ...
 • Kvalita obrazu a služeb v širokopásmových multimediálních sítích a systémech budoucnosti 

  Kufa, Jan
  Téma doktorské práce je zaměřeno na analýzu zpracování signálů v širokopásmových multimediálních sítích a systémech budoucnosti, kde se předpokládají systémy s ultra vysokým rozlišením (UHDTV), vysokým snímkovým kmitočtem ...
 • A Matlab-Based Tool for Video Quality Evaluation without Reference 

  Zach, O.; Slanina, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This paper deals with the design of a Matlab based tool for measuring video quality with no use of a reference sequence. The main goals are described and the tool and its features are shown. The paper begins with a description ...
 • Metody a prostředky pro hodnocení kvality obrazu 

  Slanina, Martin
  Disertační práce se zabývá metodami a prostředky pro hodnocení kvality obrazu ve videosekvencích, což je velmi aktuální téma, zažívající velký rozmach zejména v souvislosti s digitálním zpracováním videosignálů. Přestože ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Měření kvality obrazu při příjmu analogového a digitálního televizního vysílání 

  Zach, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem základních vlastností analogového a digitálního televizního vysílání a návrhem metody pro objektivní srovnání kvality obrazu při příjmu obou typů vysílání. Základem práce je popis technologie ...
 • Měření kvality pro HEVC 

  Klejmová, Eva
  Diplomová práce se zabývá popisem základních metrik pro objektivní a subjektivní hodnocení kvality videa a analýzou jejich aplikovatelnosti pro HEVC. Dále obsahuje základní popis komprimačního standardu H.265/HEVC. Hlavním ...
 • Moderní kompresní formáty digitálního obrazu 

  Eder, Radek
  V této bakalářské práci je nastíněna problematika komprese digitálního obrazu. Jsou zde popsány základní barevné modely RGB a YCbCr a převod mezi nimi. Popsány jsou současně používané kodeky digitálního obrazu. Detailněji ...
 • Moderní video kodeky 

  Bílek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními video kodeky a hodnocením jejich výstupní kvality videa. Nejprve jsou vysvětleny principy některých objektivních i subjektivních metod hodnocení. V další části jsou poté představeny ...
 • A modified Block Matching 3D algorithm for additive noise reduction 

  Alkinani, M. H.; El-Sakka, M. R. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016)
  This paper presents a patch-based image ltering algorithm for addi- tive noise reduction. Our algorithm is a modi cation to the block matching 3D algorithm, where an adaptive thresholding was used for the collaborative ...
 • Nástroje pro měření kvality videosekvencí bez reference 

  Zach, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá objektivními metrikami pro hodnocení kvality videa bez reference. Jsou zde krátce popsány všeobecné základy hodnocení kvality videosekvencí, dále jsou uvedeny základní předpoklady objektivních ...
 • Neviditelné značení digitálních signálů 

  Pacura, Dávid
  Cílem téhle práce je navrhnutí nových technik pro robustní neviditelné značení digitálních signálů. Nejdříve je prezentován současný stav tohoto odvětví a dostupné softwarové řešení. Poté následuje návrh několika algoritmů ...
 • Nové metody nadvzorkování obrazu 

  Kučera, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro zvyšování rozlišení obrazu. Obsahuje jak popis teoretických principů a popis výpočtů známých a v dnešní době běžně používaných metod pro zvyšování rozlišení obrazu, tak i popis ...