Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh polohovacího zařízení malé kamery 

    Magyerka, Ladislav
    Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na polohovanie malej kamery. Prvá kapitola je zameraná na prehľad súčasných dostupných zariadení a popis hlavných použitých prvkov pri návrhu. V ďalších kapitolách sa ...