Now showing items 1-2 of 2

  • Útoky na standard 802.11 

    Burian, Vojtěch
    Práce se věnuje problematice standardu 802.11, zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak z historického hlediska, tak ze současnosti. První část je věnována problematice zabezpečených sítí WEP. Následně je navázáno na ...
  • Zabezpečení bezdrátových sítí 

    Sedlák, Břetislav
    Diplomová práce se zaměřuje na zabezpečení bezdrátových sítí a je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje přiblížení jednotlivých, dnes používaných standardů a jejich doplňků, topologií a metod zabezpečení. Popsány ...