Now showing items 1-2 of 2

  • Komplexní provozní diagnostika FVE-T14 - opatření pro optimalizaci provozu 

    Kroutil, Roman
    Cílem diplomové práce je teoretické objasnění problematiky fotovoltaických elektráren, jejich diagnostiky, kontroly a měření výkonnosti, vč. možných negativních vlivů na jejich provoz a následná aplikace teoretických ...
  • Provozní diagnostika FVE 

    Prášil, Kryštof
    Bakalářská práce pojednává o problematice fotovoltaických elektráren a to především jejich provozní diagnostiky a způsobu provedení této diagnostiky. V úvodu práce je vysvětlen princip funkce FV článků a je popsán postup ...