Now showing items 1-6 of 6

 • The Influence of the Binder on the Final Capacity of the Negative Electrode Material Carbon CR5995 for Lithium-ion Batteries 

  Gottwald, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with the issues of using binders for lithium-ion electrodes and optimizing the technological process for their production. The work focuses on optimizing the amount of binder used in order to achieve the ...
 • Materiály pro lithno-iontové akumulátory se zvýšenou bezpečností 

  Divílek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá použitím uhlíku v záporných hmotách lithno-iontových baterií, jejich složením, přípravou a následným zkoušením kapacity a požární bezpečnosti. Cílem práce je otestovat požární bezpečnost záporné ...
 • Měření parametrů energy harvesterů 

  Kašpárek, Ondřej
  V posledních letech se výkonové výstupy piezoelektrických energy harvesterů zvýšily natolik, že konkurují jiným typům energy harvestingu, a proto je nutná jejich dostatečná parametrizace. Pomocí dvou vytvořených systémů ...
 • Návrh testovacího přípravku piezoelektrických vlastností PVDF vrstvy 

  Sijková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prípravku, zvolením a overením vhodnej metódy pre porovnanie piezoelektrických vlastností testovaných vzoriek PVDF. V úvode práce je základný prehľad teórie dôležitý k porozumeniu danej ...
 • Tracking Resistance Of Various Materials In Vacuum 

  Šedivý, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Many vacuum instruments used in industry and scientific research apply high voltage components. Vacuum performs as an insulator with theoretically infinite breakdown voltage. Surface of dielectrics between two electrodes ...
 • Vývoj nanovláknového PVDF senzoru 

  Klásek, Matyáš
  Diplomová práce se zabývá využitím nanovláken PVDF jako aktivní vrstvy vytvářející elektrický signál ve snímači. V práci je popsán PVDF a elektromechanické jevy, které s ním souvisejí. Je provedena rešeršní studie dosavadních ...